Blahoslavený Matouš z Agrigenta OFM

Čech, Zdirad

7. ledna                                               + 1450(51?)

 

 

 

Kdyby byl sv. Bernardin Sienský zůstal sám, kdyby se neobjevili nadšení žáci a následovníci, jistě by nezmohl mnoho. Jenže mezi jeho dary patřila i schopnost uchvacovat a zažehovat, a tak observantskou reformu šířili Bernardinovi spolupracovníci i po jeho smrti. Sv. Jan Kapistránský např. severně od Alp a v Uhrách, jiní jinde, třebas bl. Biskup Matouš na Sicílii a ve Španělsku. Narodil se na konci 14. století v sicilském Agrigentu (Girgenti) ze španělských rodičů, protože Sicílie v té době spadala pod žezlo aragonského krále. Ve Španělsku, kam se rodiče vrátili, vystudoval teologii, v Itálii, kam ho přitahovalo obrodné dílo sv. Bernardina, přijal hábit observantů, pak s Bernardinem i Janem společně pracoval, při opětném španělském pobytu založil konventy v Barceloně a Valencii a při dalším návratu do Itálie založil konventy v Sirakusách a Palermu na Sicílii. Bylo mu něco přes padesát let, když byl na naléhání aragonského  krále Alfonse V. jmenován v rodném Agrigentu biskupem, a byl o osm let starší, když v palermském konventu, který založil k poctě Panny Marie, zemřel.

Pro jeho svatý život, svatou pověst a nepřetržitou úctu v diecézi i řádu bylo v r. 1767 za panování papeže Klementa XIII. jeho jméno vřazeno do seznamu blahoslavených.

Kresbu postavy bl. Matouše provázejí znaky Sicílie a tří sicilských měst: Agrigenta, Sirakus a Palerma, znakový štít přítele observantů papeže Martina V. a znak papeže Klementa XIII.

                                                                                                           Zdirad Čech