RADIO DAMIAN

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

 Je dovolené pít v postním období slivovici?

 

Odpověď: Na to se jednou ptali chlapi pana faráře, ten si nebyl jistý, tak se zeptal biskupa, a ten pro všechen případ vzal tento důležitý případ do Říma i s corpusem delicti v demižovu. Když příslušný kardinál ochutnal a zvládl kašel, vyhlásil: „Doporučuji jako vhodný postní nápoj.“

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

 Je pravda, že Izraelité se při svém putování pouští setkali i s Hanáky?

 

Odpověď:  Zdá se, že je tomu tak, neboť Kaleb s ostatními zvědy se setkali se syny Hanakovými, muži obrovité postavy (Nm 13,34), které po dobytí zaslíbené země Izraelité vytlačili, a ti zřejmě na tom vydělali, když došli z pouště u Hebronu až do žírného středu naší Moravěnky.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

 Potkal jsem holohlavce s křížem na krku, na můj dotaz mi řekl: „Já na Boha nevěřím,“ a dodal tiše: „Ale bojím se ho.“ Myslíte, že přijde  do pekla?

 

Odpověď:Do pekla nepřijde nikdo, kdo se bojí Boha, ale právě ten, kdo se Boha nebojí; spíše jste mu měl říci slovo evangelia: „Nejsi daleko od Božího království“ (Mk 12,34).

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Když si děti (podle hábitu) o mně myslí, že jsem kouzelník, jak jim to mám vyvrátit?

 

Odpověď: Nic jim nevyvracejte, naopak, slibte jim, že je zakouzlíte na králíky, ukažte jim trávník k obědu a uvidíte, že to samy odvolají.