Zprávy

Dopis generálního postulátora Menších bratří františkánů

u příležitosti oslav 390. výročí umučení čtrnácti františkánů a stého výročí od narození bratra Jana Ev. Urbana OFM, který obdržel ministr provinciál bratr Jan Maria Vianney Dohnal OFM:

 

Drahý ministře provinciále,

Vicepostulátor br. Petr Alcantara Houška mě informoval, že jeho provincie se chystá oslavit 18. února na 7. neděli „mezi rokem“ 390. výročí mučednictví Božích služebníků Bedřicha Bachsteina a 13 druhů, zabitých z nenávisti k víře v r. 1611, a následující pondělí 19. února sté výročí od narození Božího služebníka br. Jana Evangelisty Urbana OFM.

Toužím se podělit se všemi drahými bratry provincie o radost nad touto dvojí událostí a děkovat s vámi všemi Původci veškeré svatosti, jehož sláva září v těchto svědectvích evangelia lásky.

Také já si toužebně přeji, aby byl blízký den, v němž církev svatá rozhodne z moci úřadu o heroickém svědectví jak mučedníků, tak P. Urbana, kteří obětovali Kristu i bratřím s darem vlastního života i velkomyslnost ve službě těm posledním.

Uctivě zdravím s pocity hluboké oddanosti Jeho Excellenci Apoštolského nuncia mons. Giovanni Coppu a pomocného biskupa pražského Jeho Excelenci mons. Jaroslava Škarvadu a zdravím srdečně i účastníky této dvojí oslavy.

S bratrskou srdečností zdravím a podpisuji  se

                                                                                  V Pánu oddaný

                                                                                  Luca M. De Rosa OFM

                                                                                  generální postulátor řádu

                                                                                   Z italštiny přeložil Petr Alk. Houška OFM

 

 

 

 

 

Oblastní setkání SFŘ

12. 5.  Brandýs nad Orlicí

 

 8 hod. zahájení, obnova křestních slibů, růženec,

9,30     mše svatá,

            promluva,oběd,

 14 hod. zakončení.

Kontakt: Marie Magdalena Janáčková, Lázeňská 226, 561 12 Brandýs nad Orlicí,

tel. 0465/544 133.

 

 

Oblastní setkání SFŘ

19. 5. Přibyslav

 

10,30 hod. mše svatá,

                  společný oběd,

                  křeslo pro hosta – bratr Jiří Šenkýř o dokumentu Pokoj a dobro,

16,20 hod. poutní mše svatá na Zelené Hoře z Žďáru nad Sázavou.

Pro vzdálené účastníky možnost zajištění noclehu.

Kontakt: Emilie Henzlová, Jiráskova 120, 582 22 Přibyslav,

tel. 045/1482527

 

 

Nezapomněli jste odeslat předplatné za POUTNÍKA?