Ten, který se vám dává celičký

František z Assisi, sv.

Celý svět ať se tetelí

a nebe ať jásá,

když Kristus, Syn Boha živého,

je na oltáři, v rukou kněze.

Jak pokorná velikost a udivující dobrota.

Jak vznešená pokora. Jak pokorná vznešenost.

Pán celého vesmíru,

Bůh a Syn Boží se pokořuje pro naši spásu

tím, že se skrývá

pod nepatrnou způsobou chleba.

Pohleďte, bratři, na Boží pokoru

a otevřete před ním svá srdce;

pokořte se také vy,

abyste od něj byli povýšeni.

Nic ze sebe si neponechávejte pro sebe,

aby vás přijal celičké

ten, který se vám dává celičký.

(sv. František: List celému řádu, v. 26-29)