Zprávy

O pouti do Poříčí

Kostelíček sv. Havla v Poříčí nad Sázavou opět přivítal v sobotu 21. dubna 2001 účastníky mše svaté za bratra dr. Františka Noska (1886-1935). Hlavním celebrantem byl  nikoli po prvé otec biskup Jiří Paďour OFMCap., který se před krátkou dobou stal biskupem-koadjutorem diecéze českobudějovické. Sluší se poznamenat, že sídelním biskupem této diecéze je otec biskup Antonín Liška, který dříve působil dlouhou dobu jako duchovní správce právě v Poříčí n .S. Koncelebrovali P. Karel Pilík a P.Benedikt Holota OFM.    

 

 

Otec biskup Jiří ve své homilii mj. poukázal na souvislost připravovaných beatifikačních procesů bratra Noska a P. Jana Evangelisty Urbana OFM. Terciář bratr František Nosek se stává pevným bodem v galerii našich svědků víry. Svou účastí na mši sv. zde dáváme najevo, že nás osoba bratra Noska přitahuje. Vyjádřil radost z přítomnosti  mnoha dětí na mši svaté. Ony jsou vlastně již čtvrtou generací od doby fyzického přebývání bratra Noska zde. Ne na každého vynikajícího křesťana se tak dlouho vzpomíná. 

 

 

Letošní pouť se konala za studeného a sychravého počasí. Po modlitbě u hrobu bratra dr. Františka Noska při kostele jsme proto zvlášť ocenili, že nás farnost opět pozvala do teplého farního sálu v sousedství kostela na domácí buchty.

 

 

                                                                                                          Miloslav Müller

 

 

 

 

 

Exercicie pro členy SFŘ a přátele sv. Františka

2. – 8. 9. Praha, kapucínský klášter,

 

 

                        exercitátor: P. Augustin Šváček OFMCap.,

 

 

                        téma: Ježíš tě miluje, jeho jizvami jsme uzdraveni (Iz 53,5),

 

 

                        přihlášky posílejte na adresu: Exerciční dům, Loretánské nám. 6a,

 

 

                        118 00 Praha l – Hradčany,

 

 

                        tel. 02/33358518, e-mail: ed.praha@volny.cz.

 

 

 

 

6. – 22. 9. Olomouc, kapucínský klášter,

 

 

                        exercitátor: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM,

 

 

                        maximální počet 25 účastníků, cca 120 Kč na den,

 

 

                        přihlášky na adrese sekretariátu SFŘ, národní rada SFŘ,

 

 

                        Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno

 

 

                        e-mail: reggie@volny.cz.