RADIO DAMIAN

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Adam prý byl vyhnán ze zahrady Eden, protože nesplnil příkaz Hospodina, který ho do ní postavil, aby ji ostříhal (Gn 2,15 podle Kralické Bible). Je to pravda?

Odpověď: Adam příkaz splnit nemohl, protože mu Hospodin nedal nůžky, a on místo aby si pro ně došel do andělského skladu, pustil se do jablek. Jste spokojen s tímto 9876tým výkladem prvotního hříchu?

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Jak může trojí Bůh být jeden, když přece 1 + 1 + 1 = 3?

 

Odpověď: Ano, ale 1 x 1 x 1 = 1!

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Jaké má Panna Maria oči? Modré  nebo černé?

 

Odpověď: Milosrdné.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Které je opravdu nejstarší řemeslo?

 

Odpověď: Podle Bible zahradník.