Sv. Beatrix de Silva Manese, zakladatelka řehole

Čech, Zdirad

16. (18.) srpna                                                                                   + 1490

 

Když Beatrice, dcera portugalského pána, pana Ruye Gomdre de Silva a paní Isabely rozené Pérez de Maneses, dospěla v pannu, zdálo se, že má před sebou skvělou budoucnost, protože byla přijata jako dvorní dáma k družině portugalské princezny Isabely, která se provdala za mladého kastilského krále Jana II. Pak se ale stala obětí nějakých dvorních intrik a byla z rozkazu mladé královny uvězněna – a tehdy se zdálo, že má už svou dobrou budoucnost za sebou. Tehdy měla podivné a velmi intenzivní vidění Naší Paní, podařilo se jí z vězení uprchnout a najít útočiště u toledských sester dominikánek. Ukázalo se, že jí přece jen čekají lepší časy – jejím světem neměl být dvůr, ale klášter. Po pečlivém rozvažování připravila založení nového řádu ke cti Neposkvrněného Početí Panny Marie (conceptionistky), jejíž řehole vycházela z řehole klarisek a kterou františkáni přijali do své řádové rodiny. Papež Inocenc VIII. řeholi schválil r. 1489, ale zakladatelka sama se vstupu do ní nedočkala, protože zemřela v příštím roce deset dní před sliby. Bylo jí šestašedesát let, z nich jednačtyřicet let byla v klášteře.

Kresbu její postavy provázejí znakové štíty papežů Inocence VIII., který potvrdil novou řeholi (roku 1511 ji upravil a potvrdil ještě papež Julius II.), papeže Pia IX., který r. 1926 Beatrici vřadil mezi blahoslavené, znak papeže Pavla VI., který ji r. 1976 prohlásil za svatou, a znakový štít pánů de Silva.

 

Zdirad Čech