Zprávy

Setkání se svatým Františkem

29. srpna - 2. září 2001, Rančířov u Jihlavy

 

Pořádá Františkánská mládež z celé republiky

 

Rančířov je vesnička v hezké přírodě asi 3 km od Jihlavy a v ní kostel a bývalá fara (věkem již poněkud sešlá), a v té faře asi patnáct paland a dva záchody, co se splachují kýblem, a na dvoře pumpa s výbornou vodou. František je člověk, kterému by toto všechno připadalo jako nebývalý luxus. Františkánská mládež jsou lidičky ve věku 15-30 let, kteří se v různých koutech země učí prožívat své vztahy k druhým, k přírodě a Bohu po vzoru tohoto radostného světce z Assisi.

 

Předběžný program:

 

středa:     během odpoledne příjezd účastníků, 1800 večeře, seznamování se, modlitba, táborák

 

čtvrtek:   dopoledne promluva o sv. Františkovi + diskuse ve skupinkách

 

              odpoledne volný prostor pro odpočinek, rozhovory, procházku, sport

 

              večer: mše, adorace

 

pátek:      Den pouště: rozjímání nad biblickými citáty pokud možno v přírodě, mlčení a samotě

 

              večer: modlitba, sdílení, „FrMol se představuje I.“

 

sobota:    dopol. promluva o sv. Františkovi + diskuse ve skupinkách

 

              odpol. volný prostor

 

              večer: „FrMol se představuje II.“, táborák

 

neděle:    dopol. pěšky na mši do Jihlavy, po obědě konec.

Spojení: z vlakového nádraží trolejbusem A na druhou konečnou, pak pěšky po modré; z autobusového nádraží buď přistoupit na trolejbus A nebo jít rovnou po modré (cca 5 km).

 

S sebou: spacák, 250 Kč na ubytování a stravu, Bibli, breviář (pokud máš), hudební nástroje (pokud na ně umíš hrát), něco, čím bys mohl udělat radost druhým.

 

Kontakt: Jiří Pechar OFM, Komenského 17, 323 13 Plzeň; tel.: 019-752 11 23; email: jiri@ofm.cz.

 

 

Porciunkulová slavnost

Se uskuteční dne 5. srpna v Opočně pod Orlickými horami.

 

Mše sv.: v 7 hod., 8. hod.,

                  9 hod. celebrovaná provinciálem kapucínů o. Lukášem,

 

                 10 hod. celebrovaná Královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou OP.

Ve 14 hod bude setkání a pobožnost členů SFŘ a všech přátel sv. Františka.

 

 

Den františkánské rodiny

se uskuteční dne 4. srpna v Kremnických Baních na Slovensku v rámci evropského setkání sekulárních františkánů EUFRA 2001. Program začíná v 11 hod. mší svatou, pokračuje obědem a odpoledním programem v amfiteátru v Kremnických Baních. Všichni jsou srdečně zváni. Zájemci mohou přijet bez ohlášení 4. srpna odpoledne přímo do Kremnických Baní. Nocleh není zajištěn. Pokud by někdo chtěl cestovat společně, přihlášky přijímá sekretariát národní rady SFŘ, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno.

 

 

Františkánská pouť na Svatý Hostýn

 

Se připravuje na 5.-6. říjen. Letošní téma: Obnova profese členů SFŘ. Na programu je v pátek 5. 10. v 19 hod. mše sv., po ní společná a podle možností i soukromá celonoční adorace před Nejsvětější svátostí v kapli poutního domu. V sobotu 6. 10. společná modlitba ranních chval v poutním domě, v 9 hod. setkání s národní radou. Na slavnostní mši sv. v 10,15 hod. s obnovou profese byl pozván provinciál minoritů P. Stanislav Gryń OFMConv. Zakončení pouti bude svátostným požehnáním ve 13 hod. Zváni jsou všichni. Jako v minulých letech je možné ubytování v poutním domě z pátku na sobotu.