Svatý Roch, terciář OFM

Čech, Zdirad

16. srpna                                                                                            + 1327

 

Když se Roch (Rocco), budoucí slavný světec, ve francouzském městě Montpellier narodil, měl na prsou červené znamení ve tvaru kříže. Bylo mu asi dvacet let, když zemřela jeho matka, paní Liberta (otec, pan Jan de la Croix, guvernér města, zemřel o několik let dříve), tehdy se zřekl svého dědictví - peníze rozdal chudým a nemovitosti předal strýci -, a vydal se na pouť do Říma. Ale v severoitalském městě Aquapendente byl mor. Roch se tedy vzdal své pouti, pomáhal nemocným a uzdravoval je znamením kříže. Pak přece připutoval do Říma, ale cestoval i mor, a tak Roch chodil po morových městech a všude s ním přicházela i záchrana s dobrým znamením kříže. A pak se Roch sám nakazil. Odešel do ústraní v lese a chystal se na smrt, ale našel ho pes místního pána pana Gotharda a veden podivuhodným instinktem nosil nemocnému poutníkovi chléb. Toho si ovšem všiml i pan Gothard, a tak našel nemocného i on. S jeho pomocí se Roch vyléčil a vypravil se domů. Tam ho ale nikdo nevítal a nikdo nepoznal – odcházel jako mladík a vrátil se jako muž -, a aby se nezdálo, že se hlásí o majetek, kterého se před lety vzdal, zřekl se i svého rodového jména a žil ve městě jako neznámý tulák. Když po pěti letech umřel (bylo mu pětatřicet let), našli na jeho prsou znamení kříže a pod hlavou rodinné dokumenty.

I když ho doma nepoznali, dobře si ho pamatovali v morových městech, a když mor po letech znova řádil, věděli, koho prosit o pomoc, a Bůh svého věrného služebníka oslavil novými a novými zázraky uzdravení. Jak veliká byla úcta ke svatému Rochovi ukazuje i počet papežů, kteří se na ní nějak podíleli. Papež Pavel III. schválil prvá bratrstva, Pavel IV. povolil úctu ve Třetím řádu OFM, Urban VIII. zavedl vlastní Rochův svátek ke dni 16. srpna, Sixtus V. vřadil jeho jméno do seznamu svatých, Inocenc XII. schválil zvláštní úctu ve františkánských řádech, papež Pius IX. sv. Rocha prohlásil za patrona města Montpellier, a bylo by možné jmenovat i další. Zbývá ještě dodat, že sochu nebo obraz svatého poutníka Rocha, pomocníka v morových časech, najdeme i ve většině českých měst.

 

Zdirad Čech