Invokace ke sv. Františkovi

Veselý, Josef

Zpěváčku z Assisi

            pod pláštěm chudoby osvoboditelky

v dřeváčcích poslušnosti

            a s lampou panen opatrných

nauč nás zpívat s ptačí drobotinou

            každodenní píseň chval

se sluncem štědrostí rozžhaveným

            osvítit propast bezmocnosti

Jak měsíc zářit za nocí

            na křižovatkách poutníků znavených

s panem větrem – ať vane odkudkoli

            zahánět mračna nestálosti naší

a s vodou dárkyní života

            smývat prach lidských vin

Nauč nás s polními květinami

            nepochybovat o lásce Otcově

v bolestných ranách zahlédnout

            prst vyšších Božích záměrů

uprostřed proměnlivosti všech dob

            v přístavu věrnosti zakotvit

a přes sestru smrt naši pozemskou

            k životu dospět bez konce

                a v náručí spočinout

                        LÁSKY

 

 

 

                                   Josef Veselý

                        (Ze sbírky Boží přátelé)