Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha

Reichel, František OFS

Tato Ezechielova slova (Ez 36,26) plně charakterizují směr Boží milosti, kterou náš řád v Čechách a na Moravě v minulém století obdržel od našeho Pána. V tomto příspěvku bych se rád zmínil o třech kruzích této Boží milosti k našemu řádu v Čechách a na Moravě.

 

 

 

1. Osobnosti, které oslovovali nejen nás, ale i naše bratry a sestry ve víře i ve světě

 

 

·      arcibiskup Antonín Cyril Stojan - terciář, jehož proces blahořečení probíhá,

·      bratr Dr. František Nosek - politik, ministr a terciář, jehož diecézní proces blahořečení byl zahájen v roce 1996,

·      Dr. Mrázek - terciář, vědecký pracovník v oboru fyziky atmosféry,

·      otec kardinál František Tomášek - aneb bratr Antonín, jak nám sekulárním františkánům vždy říkal.

Samozřejmě, že pro náš řád byly důležité i osobnosti z řad prvních řádů, které nás vedly cestou sv. Františka a dále pak formovali: P. Jan Evangelista Urban OFM, P. Inocenc Kubíček OFM, P. Alois Moc OFM, P. Vícha OFMCap. a řada dalších.

 

 

 

2. Význam Velehradu

 

 

O Velehradu a jeho významu pro náš řád bylo řečeno již v příspěvku P. Františka Cincialy OFS. K tomu snad jen dodat, že Velehrad i další poutní místa byla i v nejtěžších totalitních dobách často navštěvována našimi členy individuálně i v malých skupinách. Od roku 1982 se však Velehrad stává cílem cyrilometodějské pěší pouti, která ve dvou větvích - z Levého Hradce a ze Studénky - směřovala na Velehrad. Jejich duchovním inspirátorem i protektorem byl otec kardinál Tomášek a jejími organizátory byli bratři z našeho řádu. Letos se konal již její XX. ročník. Tyto poutě byly praktickou odpovědí otci kardinálu na jeho výzvu ve vatikánském rozhlase v roce 1981, uskutečňovat poutě především na tři místa spojená s cyrilometodějskou tradicí - na Velehrad, Levý Hradec a do Říma. I když nás na počátku těchto poutí ani nenapadla možnost pouti do Říma, realita v roce 1989 předčila veškerá očekávání a představy. Když otec kardinál oznámil, že v listopadu bude kanonizována naše františkánská světice  Anežka Přemyslovna, řada našich bratrů a sester se stala členy organizačního výboru pouti do Říma, nebo i průvodci. 8000 poutníků shromážděných okolo Svatého otce Jana Pavla II., otce kardinála a dalších našich biskupů dne 13. listopadu ve svatopetrské bazilice zde plně již vnímalo konec totalitního režimu i obnovující se svobodu církve.

 

 

 

3. SFŘ v Čechách a na Moravě v posledních letech 20. století

 

 

Po roce 1989 se SFŘ obnovoval po stránce duchovní i organizační. Díky pochopení a pomoci představených prvních řádů byli brzy ustanoveni národní asistenti, ale též duchovní asistenti jednotlivých místních společenství. A tak se ve spolupráci s formátory začala rozvíjet i prohlubovat duchovní zaměření.

Konkrétně:

·        vybírána a zpracovávána duchovní témata včetně vazby na celocírkevní dění, jako např.  naše odezva na list Sv. otce  Tertio Millennio Adveniente, a tříletá příprava a potom i realizace milostivého  roku;

·        příprava duchovních cvičení a exercicií;

·        každoroční setkání členů SFŘ na sv. Hostýně při oslavě svátku sv. Františka, včetně obnovy svátostí (křtu, biřmování atd.);

·        obnova Mariánské pouti Prahou (vždy první sobotu v květnu);

·        řada oblastních setkání - rodin, mládeže atd.

 

 

 

Na závěr několik informací o řádu celkově a chronologicky:

 

 

1994    Na kapitule ve Žďáru nad Sázavou byla ještě volena prozatímní národní rada.

 

 

1995    Uskutečnila se oficiální vizitace našeho společenství sestrou generální ministryní Emanuelou a duchovním asistentem bratrem Benem.

 

 

 

1996   Na zasedání mezinárodní rady SFŘ CIOFS byl Sekulární františkánský řád ČR uznán plnoprávným členem. Toto ustavení jsme obdrželi dekretem. Zároveň byl jmenován náš zástupce členem mezinárodní rady SFŘ a také se již v tomto roce zúčastnil voleb generální představené.

 

 

 

1997  Proběhla na Velehradě první řádná kapitula obnoveného a schváleného řádu za předsednictví člena mezinárodní rady a delegáta generální ministryně Emanuely bratra Tibora Klausera z Maďarska.

 

 

 

2000   V rámci jubilejního roku se uskutečnila pouť do Říma a Assisi. V tomto roce se též konala další řádná volební kapitula na Velehradě za předsednictví sestry Wilheminy z Holandska.

 

 

 

A snad jen dodat, že naše společenství SFŘ do nového tisíciletí vstoupilo s 941 členy v 52 kanonicky ustanovených společenstvích.

František Reichel OFS