Dopis čtenářům

Redakční rada Poutníka

Vážený a milý čtenáři,

Naše listopadové ohlédnutí se za uplynulým rokem se podobá pohledu hospodáře, který zkoumá, zda zasel dobré zrno a dostatečně o ně pečoval, aby  přes občasnou nepřízeň počasí přineslo užitek. Listopad je i pro nás všechny, kteří se podílíme na vydávání Poutníka, příležitost k ohlédnutí se za uplynulým  prvním rokem třetího tisíciletí. Radostí nás naplňuje, že nás po celý rok provázela láska Boží a přízeň Vás, odběratelů a čtenářů tohoto časopisu přátel sv. Františka. Z Vašich dopisů můžeme vyčíst, že sv. František právě v dnešní době, plné paradoxů, mocichtivosti, pýchy, sebestřednosti, konzumismu i duchovní vlažnosti, nám ukazuje, že je možné žít přítomnou dobu, do které nás Pán postavil, aktivně a angažovaně pro dobro církve i lidské společnosti a uchovat si zdravý rozum a víru v láskyplné působení boží moci. Snad jsme alespoň trochu přispěli k rozpoznání znamení času, ke chválám Pána, k důvěrnému spočinutí v jeho lásce a poznávání skutečně pravé radosti a štěstí.

Velké díky patří všem, kteří svými příspěvky, překlady, kresbami i fotografiemi dotvářeli každé číslo Poutníka a kteří se podíleli na další redakční a vydavatelské činnosti, i čtenářům, kteří nám v dopisech sdělovali své připomínky a podněty k obsahové stránce časopisu.

Děkujeme těm čtenářům – a nebylo jich málo – kteří svým sponzorským předplatným často vyšším než oněch uvedených 300 – 350 Kč, přispěli ke zvládnutí naší situace způsobené především zvýšením poštovného od doby, kdy jsme byli přinuceni na rozesílání časopisu přistoupit ke spolupráci s firmou, která tuto službu provádí. Stížnosti čtenářů na nedostatky této služby jsme vyřizovali průběžně, zlepšení  nastalo i ve způsobu balení rozesílaných čísel.

Povzbuzeni vzrůstajícím zájmem o odběr časopisu i tvůrčí iniciativou autorů článků připravujeme již nyní  další ročník Poutníka. Nadále budeme čerpat z františkánských pramenů inspiraci pro život z víry, abychom v Ježíšově Duchu poznávali a odpovídali na výzvy doby, ve které žijeme.

Výše letošní inflace neovlivní cenu Poutníka, která ve volném prodeji zůstává 22 Kč, roční předplatné sice nezvyšujeme, ovšem jsme vděční každému, kdo přihlédne k poštovnému, které činí v průměru 9 Kč, připočte je k ceně jednoho čísla a poukáže „sponzorské předplatné“ (300, 350,…Kč), které buď částečně, nebo zcela pokryje výslednou částku. Složenka na úhradu předplatného je vložena do tohoto čísla. Všem novým čtenářům ji na požádání rádi zašleme.

Pokud platíte převodem ze svého účtu na náš účet, usnadníte nám práci, když nás o tom informujete telefonicky, písemně nebo e-mailem. Při tomto způsobu placení se totiž u poukázané částky  na našem účtu neobjeví Vaše jméno a adresa a my s obtížemi zjišťujeme, kdo částku poukázal, případně Vás neprávem zařadíme mezi neplatiče.

S přáním pokoje a dobra a s nadějí na pomoc Boží a Vaši přízeň i pro další ročník časopisu

redakční rada POUTNÍKA