Bl. Maria Františka Schervier, kongregace Chudých sester sv. Františka

Čech, Zdirad

14. prosince                                                                                       + 1876

 

 

 

Když se manželům Schervierovým ze staré patricijské cášské rodiny, továrníkovi Janu Jindřichovi a jeho choti Eloise, rozené Migeon, narodila dcera Františka, bylo zřejmé, že nejde o ledajaké dítě, protože jejím kmotrem se stal sám císař a král František II. Ale jistě nikoho při tom slavném křtu nenapadlo, jaký život ji čeká, a jaká sláva.

Od dětství bylo zbožná a když dospěla, nadchla se pro ideály sv. Otce Františka, kterého nejen nazývala svým druhým otcem, ale následovala ho i svými skutky. Všechny své schopnosti a síly věnovala péči o chudé a nemocné, vstoupila do III. řádu a s několika družkami, které ji spontánně považovaly za svou představenou, založila společenství dodnes trvající – kongregaci Chudých sester sv. Františka. Zemřela v r. 1876 v pouhých sedmapadesáti letech, ale její dílo pokračovalo. Kongregace se rozšířila z Německa do dalších zemí, hlavně do Spojených států amerických, sestry začaly působit i jako ošetřovatelky ve vojenských lazaretech. Dvaatřicet let po zakladatelčině smrti kongregaci schválil a potvrdil svatý papež Pius X. a úctu k zakladatelce schválil a potvrdil r. 1974 papež Pavel VI. a dal její jméno zapsat do seznamu blahoslavených.

Kresbu postavy blahoslavené matky chudých provází znakový štít papeže Pia X., znak papeže Pavla VI. a znak Cách (Aachen).

Zdirad Čech