Zprávy

Tříkrálové oblastní setkání SFŘ v Brně

 

Zve na ně společenství SFŘ v Brně při klášteře kapucínů. Uskuteční se 6.1.2002, začíná ve 14 hod. mší svatou v kapucínském kostele Nalezení sv. Kříže.

 

 

Tříkrálové setkání františkánské rodiny v Praze

 

uskuteční se v neděli dne 6. ledna 2002 u bratří minoritů. Zahájeno bude bohoslužbou slova v kostele sv. Jakuba, Malá Štupartská 6, Praha l, setkání bude pokračovat v Lucemburském sále kláštera minoritů. 

 

 

Z konventu sester alžbětinek v Praze

13.8. 2001 složila doživotní sliby S.M. Apolonie od Boží Dobroty, a 6.10.2001 S.M. Consolata od Nejsv. Trojice. Vyprošujeme oběma sestrám plnost Boží milosti.

 

Prosím všechny, kteří mají nějakou korespondenci od P. Jana Evangelisty Urbana OFM, aby mi ji laskavě poskytli za účelem pořízení kopií. Je to potřebné pro beatifikační proces, který probíhá.

 

P. Petr Alcantara Houška OFM, vicepostulátor, Jungmannovo nám 18, 110 00 Praha 1

 

 

 

Vzpomínka na Rančířov

 

(Setkání Františkánské mládeže)

 

Podle pozvánek, které jsem rozeslal, se Rančířov nachází u Jihlavy, asi 5 km po modré značce od konečné trolejbusu. V Rančířově je zchátralá fara (suchý záchod a pumpa na dvoře), a v té faře se měli ve dnech 29. srpna až 2. září sejít mladí lidičkové z různých koutů republiky, co mají rádi svatého Františka.

 

       Skutečnost se má tak, že do Rančířova vede modrá, ale ne od konečné trolejbusu, takže ji nikdo nenašel (až na Libora, který se neztratí nikde, a Kristýnky, která tam jezdí již od svého dětství). To však nezabránilo tomu, aby všech šestnáct účastníků během prvních čtyř dnů šťastně nedorazilo (pátý den se odjíždělo). Až na dva „nováčky“ to byli samí staří „štamgasti“- ponejvíce z plzeňského společenství FrMolu, dále z hradeckého a pražského, nechyběla ani „stálice“ bratr Romuald, kapucín. Z ostatních společenství však nedorazil nikdo, někteří se ani nedověděli, že něco je. Podle programu jsme začali ve středu večer táborákem (to nás bylo jenom sedm), při němž se, vedle opékání buřtů, každý důkladně představil (ani ti, co přijeli později, neunikli povídání o sobě). Ve čtvrtek dopoledne měla mít promluvu některá z františkánských sester, ale všechny se omluvily, tak jsme si sami nejdříve rozjímali a pak povídali na téma „povolání“. Odpoledne jsme šli pěšky do Jihlavy, kde nás moc mile přijali bratři minorité - po mši a nešporách jsme s nimi povečeřeli a popovídali, zpátky jsme šli zkratkou přes les již za úplné tmy. V pátek byl „Den pouště“, kdy jsme se rozešli po okolí a o samotě rozjímali nad citáty z Bible. Jak se však ukázalo večer, až na dvě výjimky přitom všichni usnuli. V sobotu dopoledne měl pro nás mši a povídání bratr Marek, minorita. Chtěli jsme ho pozvat na oběd, ale když se nám ani po dvou hodinách nepodařilo uvařit vodu, musel odjet nalačno. Tak jsme ho pozvali na nedělní oběd (to se nám zase pro změnu připálil guláš). V sobotu odpoledne jsme vzpomínali na minulé akce FrMolu a plánovali budoucí, v neděli už nás čekala jen mše, úklid a odjezd.

 

       Všichni jsme si moc pochvalovali „komorní složení“ a příjemnou atmosféru, rozhodně to chceme příští rok zopakovat ve stejné době a na tomtéž místě.                                          Zapsal bratr Jiří OFM

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.

 

Vždyť nejsvětější milovaný Syn je nám dán a narodil se pro nás

 

na cestě a položen je do jeslí,

 

protože neměl místo v zájezdním útulku.

 

Sláva na výsostech Pánu Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

 

Radujte se, nebesa, zajásej, země,

 

zpívejte mu píseň novou, zpívej Pánu celá země!

Sv. František: Večerní chvály Vánoc 6-10

Radostné a pokojné Vánoce přeje všem

redakční rada Poutníka