Liturgický kalendář Františkánské rodiny v české republice

(výtah z kalendáře schváleného na setkání vyšších představených františkánské rodiny 26.11.2001 v Praze, v tomto výtahu jsou uvedeny pouze slavnosti, svátky a památky)

 

 

3. ledna       Nejsvětějšího jména Ježíš - památka

 

16. ledna     Sv. Berarda, kněze, a druhů, prvomučedníků 1. řádu - památka

 

 

6. února      Sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 1. a 3. řádu - památka

 

7. února      Sv. Kolety, panny 2. řádu - svátek pro 2. řád

 

 

21. dubna    Sv. Konráda z Parzhamu, řeholníka 1. řádu - památka

 

24. dubna    Sv. Fidéla ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 1. řádu - svátek

 

 

9. května     Sv. Kateřiny Boloňské, panny 2. řád - památka pro 2. řád

 

15. května   Sv. Markéty Kortonské, kajícnice 3. řádu - památka

 

17. května   Sv. Paschala Baylonského, řeholníka 1. řád - památka

 

18. května   Sv. Felixe z Cantalice, řeholníka 1. řádu - svátek

 

24. května   Posvěcení baziliky sv. Františka z Assisi - svátek

 

 

13. června   Sv. Antonína z Padovy, kněze 1. řádu a učitele – svátek

 

16. června  Bl. Marie Terezie Schereroví, řeholnice 3. řádu, spoluzakladatelky Kongregace sester sv. Kříže - svátek        

 

                  pro sestry sv. Kříže

 

 

8. července   Sv. Mikuláše Picka, Wilhada a druhů, mučedníků 1. řádu - památka

 

10. července Sv. Veroniky Giuliani, panny 2. řádu - památka (svátek pro 2. řád)

 

15. července Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, člena 1. řádu - svátek

 

21. července Sv. Vavřince z Brindisi, kněze 1. řádu a učitele církve - svátek (slavnost pro OFMCap.)

 

 

2. srpna         Panny Marie Andělské z Porciunkule -     svátek (slavnost pro OFMCap.)

 

8. srpna         Sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu - svátek

 

11. srpna       Sv. Kláry z Assisi, panny 2. řádu -s vátek (slavnost pro 2. řád)

 

14. srpna       Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 1. řádu - památka

 

19. srpna       Sv. Ludvíka, biskupa, člena 1. řádu - památka

 

25. srpna      Sv. Ludvíka IX., krále, patrona 3. řádu - památka (svátek pro 3. řád)

 

 

17. září         Vtisknutí jizev našemu sv. Otci Františkovi - svátek

 

18. září         Sv. Josefa z Kupertina, kněze 1. řádu - svátek

 

23. září         Bl. Pia z Pietrelciny (otec Pio), kněze 1. řádu - památka   

 

 

4. října         Našeho serafínského Otce Františka, jáhna, zakladatele tří řádů - slavnost

 

19. října       Sv. Petra z Alkantary, kněze 1. řádu -        památka

 

23. října       Sv. Jana z Kapistrána, kněze 1. řádu - památka  (svátek pro OFM)

 

25. října nebo poslední neděli v říjnu Výročí posvěcení vlastního kostela - slavnost

 

 

3. listopadu   Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu: bratry, sestry, příbuzné a dobrodince - památka

 

8. listopadu   Bl. Jana Duns Scota, kněze 1. řád -: památka

 

12. listopadu Sv. Anežky České, panny 2. řádu , hlavní patronky františkánské rodiny v českých zemích - slavnost

 

14. listopadu Sv. Mikuláše Taveliče, kněze, a druhů, mučedníků 1. řádu - památka

 

17. listopadu Sv. Alžběty Uherské, patronky 3. řád - svátek (slavnost pro OSE - alžbětinky)

 

26. listopadu Sv. Leonarda z Porta Mauritia, kněze 1. řádu - památka

 

28. listopadu Sv. Jakuba z Marky, kněze 1. řádu - památka

 

29. listopadu Všech svatých serafínského řádu - svátek