Zprávy

Kalendář SFŘ na rok 2002

Žádáme všechny organizátory oblastních setkání a jiných františkánských akcí, aby na termíny akcí pořádaných národní radou SFŘ (v kalendáři vyznačeny tučně) nepřipravovali žádné akce vlastní. Zároveň prosíme, abyste nám oznámili včas data vašich akcí na adresu: Národní rada Sekulárního františkánského řádu, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5,    602 00 Brno, email: reggie@volny.cz.

 

 

6.1.  Tříkrálové setkání františkánské rodiny, Sv. Jakub (od 14 hodin), Praha

 

9.2.   zahájení Cyrilometodějské pouti, mše sv. 9:30, Levý Hradec

 

14.-15.2. seminář pro duchovní asistenty a animátory, Stojanov, Velehrad

 

15.-17.2. seminář pro ministry a formátory, Stojanov, Velehrad

 

3.-9.3. - exercicie, Praha, klášter kapucínů

 

13.4. nebo 20.4. - pouť ke hrobu dr. Františka Noska, Poříčí n. Sáz., mše sv. v 16 hod.

 

4.5. - mariánská pouť Prahou

 

8.5. – legislativní národní kapitula SFŘ, Brno

 

1. týden v červenci - setkání františkánské mládeže na Cvilíně

 

11.-25.8. Celoevropské setkání sekulárních františkánů EUFRA (Schmochnitz u Budyšína v Lužickém Srbsku)

 

14.9. pouť na Hrádek u Vlašimi, mše sv. ve 12 hod.

 

22.-26.9. - exercicie, Velehrad, Stojanov

 

4.-5.10. - svatohostýnská františkánská pouť

 

 

Formační semináře Velehrad 2002PÁN MI DAL BRATRY!“

 

Národní rada – formační tým připravuje formační semináře, které budou probíhat v poutním domě Stojanov na Velehradě u Uherského Hradiště takto:

 

pro duchovní asistenty SFŘ a animátory od čtvrtka 14.2.2002 do pátku 15.2.2002,

 

pro ministry a formátory místních společenství nebo ministrem delegované zástupce od pátku 15.2.2002 (18:00) do neděle 17.2.2002 (12:00).

 

Tématem seminářů je „Fraternita – bratrství“, které bychom chtěli zde opravdu prožít.

 

 

Exercicie v roce 2002

Exercicie pro SFŘ a přátele sv. Františka se uskuteční v Exercičním domě kapucínů v Praze od 3.3.2002

 

(18 hodin) do 9.3.2002 (12 hodin), téma: Jak následovat Krista a jeho služebníka Františka.

Exercitátor: P. Augustin Šváček OFMCap.

Přihlášky posílejte na adresu: Exerciční dům kapucínů, Loretánské nám. 6a, 118 00 Praha – Hradčany,

 tel.: 02-33358518, email: e.dum@mbox.vol.cz nebo ed.praha@volny.cz

 

 

 

 

Svatý otec Jan Pavel II. udělil prof. ing. Lubomíru Mlčochovi, CSc., děkanu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,  Papežský řád svatého Řehoře Velikého, třídy řádového Rytíře, za příkladný křesťanský život aktivního laika v naší společnosti i za práci pro církev.

 

Blahopřejeme a vyprošujeme bratru Mlčochovi, sekulárnímu františkánovi a autoru článků zamýšlejících se nad naší společností z pohledu sociálního učení církve, jimiž pravidelně obohacuje stránky tohoto časopisu, plnost Boží milosti.