Zprávy

Itinerář cyrilometodějské pouti z Levého Hradce na Velehrad

  9.2.-    I.etapa:   Levý Hradec (mše sv. v 9,30 hod.- Praha Karlín                        16 km

10.2.-  II.etapa:   Praha Karlín (mše sv. v 7,45 hod.) - úvaly                                 23 km

  9.3.- III.etapa:   úvaly – Český Brod - Plaňany                                                     21 km

13.4.- IV.etapa:   Plaňany – Kolín – Kutná Hora – Malín                                         26 km

11.5.-   V.etapa:  Malín – Čáslav – Golčův Jeníkov                                                 22 km

  8.6.- VI.etapa:   Golčův Jeníkov – Chotěboř                                                          22 km

27.7.-VII.etapa:   Chotěboř – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou                        28 km

19.8.-VIII.etapa: Žďár nad Sázavou – Netín – Velké Meziříčí                                 33 km

20.8.- IX.etapa:  Velké Meziříčí – Tišnov                                                                  33 km

21.8.-  X.etapa:   Tišnov – Křtiny                                                                              33 km

22.8.- XI.etapa:   Křtiny – Milonice                                                                          33 km

23.8.-XII.etapa:   Milonice – Buchlovice                                                                  28 km

24.8.-XIII.etapa:  Buchlovice – Velehrad (mše sv. v 10 hod.)                                    8 km

Kontaktní adresy, na kterých získáte další informace:

 

-         Marie Doležalová, tel. 02/7911693

-         Fara Velké Meziříčí, tel. 0619/522101

-         Fara Vranov nad Dyjí, tel. 0624/296384

-         Libor Gottfried, email: L.Gottfried@seznam.cz

-         dekanstvivm@horacko.com; www.dekanstvivm.horacko,com

-         fatym-vn@volny.cz; www.volny.cz/sfr/

-         Národní rada SFŘ, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, 6O2 00 Brno

 

Zpráva ze Šternberka

Drazí přátelé, ve světle apoštolského listu papeže Jana Pavla II. Novo millennio ineunte bychom s vámi rády vytvořily v tyto dny a také tímto dopisem užší společenství ve chválách a dících Bohu. Nedávno jsme byly povzbuzeny myšlenkou, že misijní poslání kontemplativních řádů a naše evangelizace je „chránit kořeny hořčičného semínka, aby vyrostlo a bylo útočištěm světu“. Naše sestra Františka se za růst Božího království v lidských srdcích modlí už mnoho let. Při slavnosti 50. výročí jejích řeholních slibů 17. 1. 2001 byl hlavním celebrantem otec biskup Jiří Paďour OFMCap. a s ním koncelebrovalo šest kněží. Otec biskup v promluvě a sestra Františka na závěr děkovali Bohu za dar řeholního povolání.

Od 4. 10. 2001 se začíná naplňovat touha po kontemplativním životě v řádu sv. Kláry také naší nové postulantce Janě.

Děkujeme otcům biskupům Janovi, Josefovi a Jiřímu, že nám při svých návštěvách dávají hlouběji nahlédnout do radostí a bolestí milované církve. Jejich slova nám pomáhají vnímat, že hořčičné semínko roste a přináší plody. Velmi jsme vděčné za kněze, kteří denně slaví v klášterní kapli sv. Anežky mši svatou. Děkujeme také našim bratřím kapucínům, že nám slouží svátostí smíření a pravidelnými přednáškami. V duchovních cvičeních jsme se letos přiblížily Pánu Ježíši díky přednáškám otce Jiljího OFMCap.

Při slavení eucharistické oběti se rozvíjí i naše společenství se šternberskými farníky. Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáháte.

Milostiplný rok 2002 přejí a vyprošují vaše vděčné

klarisky-kapucínky.