Svatý Petr Regalát OFM

Čech, Zdirad

30. března                                                       + 1456

 

Petr zvaný Regalát (Pedro Regalado) se narodil kolem roku 1390 Petrovi a Marii de la Costanilla v kastilském Vallaloidu. Otce ztratil už jako dítě a pečlivé a zbožné výchově své matky vděčil za to, že mu byl blízký duch františkánské rodiny. Jako třináctiletý vstoupil mezi bratry konventuály, ale brzy si všiml rozporu mezi praxí konventu a původní řeholí, a touha po jejím dodržování ho přivedla mezi stoupence sv. Bernardina Sienského (viz POUTNÍK 5/1999), do poustevny bl. Petra z Villacreces, aby se stal jeho žákem a brzo i spolupracovníkem a vikářem. V pětadvaceti letech sloužil svou první mši svatou a stal se novicmistrem nového konventu – poustevny v Abrojo, a začal psát první ze svých četných spisů. Odtud se vydával na cesty nutné k reformě celé kastilské provincie, odtud ho k sobě, šedesátiletého, povolal Bůh. Bratři byli smutní, ale věděli, že jejich milovaný Petr odešel do lepšího. Tělo, které tu nechal, uložili do společné hrobky mezi těla ostatních zemřelých bratří, a život měl jít dál svou cestou. Jenže se začaly dít podivuhodné věci a mnozí z poutníků do konventního kostela se uzdravili ze svých neduhů. Místo nabývalo na proslulosti a roku 1492, šestatřicet let po Petrově smrti, sem putovala pro uzdravení i samotná královna Isabela. Nikdo se nedivil, že byla vyslyšena. Pak měla ještě jedno přání – vidět Petrovo tělo. Tomu už se bratři trochu divili, moc se jim do toho nechtělo, jenže královnino přání má svou sílu i u řeholníků. Otevřeli hrobku a divili se všichni: bratři, královna i její průvod. Petrovo tělo nalezli neporušené. Královna se postarala o skvostný náhrobek, do něhož bylo tělo přeneseno, a v dalších letech neubývalo ani úcty, ani zázraků. Tak mohl za čas začít beatifikační proces a po jeho skončení roku 1648 mohl papež Inocenc XI. prohlásit otce Petra za blahoslaveného – prvního Španěla ve františkánském nebi. A po dalším procesu r. 1746 mohl dát papež Benedikt XIV. jeho jméno zapsat do seznamu svatých.

Kresbu postavy svatého milovníka Františkovy řehole provázejí znaky Kastilie, papeže Inocence XI. a Benedikta XIV.

Zdirad Čech