Zprávy

Exercicie pro SFŘ a přátele sv. Františka

 

Zahájení 16.4. obědem, zakončení 20.4.2002 obědem. Místo: Nové Adalbertinum, Hradec Králové, exercitátor: P. Augustin Šváček OFMCap., téma: Jak následovat Krista a jeho služebníka Františka. Přihlášky: Vladimír Dvořák , Sekaninova 418, 500 11 Hradec Králové 11, 049/5267046, 0605/420909.

 

Zahájení 30.5. v 18 hodin, zakončení 2.6.2002 odpoledne. Místo: Exerciční dům kapucínů Praha, exercitátor: P. Bonaventura Štivar OFMCap., téma: Posvátná úmluva sv. Františka s paní Chudobou. Přihlášky: Exerciční dům kapucínů, Loretánské nám. 6a, 118 00 Praha 1, tel.: 02/33358518, email: ed.praha@volny.cz

 

SFŘ u Panny Marie Sněžné pořádá exercicie na Svaté Hoře ve dnech 21.4. (večer) do 27.4. (ráno). Exercitátor: P. Michal Pometlo OFM. Přihlášky přijímá SFŘ, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha l.

 

 

Národní legislativní kapitula SFŘ

 

Bude se konat 8.5.2002 v klášteře Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Grohova 18, Brno. Tato kapitula bude rozhodovat o návrhu nových stanov pro naše národní bratrské společenství. Nejpozději do 8.4.2002 doručí ministři místních bratrských společenství na sekretariát národní rady SFŘ, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno, připomínky k návrhu nových stanov, jmenný seznam členů a delegátů.

 

 

Evropské setkání SFŘ - EUFRA 2002

 

Uskuteční se ve dnech 11.-25.8.2002 v Schmochtitzu u Budyšína v Německu. Národní bratrské společenství v ČR má k dispozici 4 místa. Celková cena za osobu je 104 EUR. Přihlášky zašlete nejpozději do 15.3.2002 na adresu Petr Alexa , Krčská 981, 140 00 Praha 4, email: petr.alexa@vscht.cz. Po potvrzení přihlášky je třeba do 15.4.2002 zaplatit zálohu 25 EUR.

 

 

Pouť do Poříčí nad Sázavou

 

 Jako každoročně od úmrtí bratra dr. Františka Noska (1886-1935) bude za něho obětována mše svatá v Poříčí nad Sázavou v kostele sv. Havla (u řeky) - letos to bude v sobotu 20. dubna 2002 v 16 hodin. Bude ji celebrovat mons.Václav Malý, světící biskup pražský. Po mši sv. se účastníci sejdou  u hrobu dr. Noska při tomto kostele.  Farnost je pak přátelsky zve do farního sálu v sousedství kostela.

 

Zveme srdečně Vás i Vaše přátele na tuto pouť, která  přetrvala  obě totality. Před 13 léty byla rozšířena o možnost putovat pěšky z Benešova (asi 13 km), kde je sraz asi ve 12 hod 30 min u severního východu z nádraží ČD. Spojení do Poříčí je vlakem :

 

11.11                      14.41                      Praha hl. n.             18.15                      19.30                      20.11

 

11.16                      14.46                      Praha-Vršovice       18.10                      19.24                      20.05

 

11.20                      14.50                      Praha-Strašnice       18.05                      19.20                      20.01

 

11.24                      14.54                      Praha-Hostivař       18.00                      19.16                      19.57

 

                               15.34                                                      17.20                      18.20                      19.25

 

                 ---------------        Čerčany  (přestup)    -----------------------------------------------

 

                               15.41

 

                               15.46                      Poříčí n. S.

 

12.15                                                      Benešov

 

Poznámky: Z Čerčan do Poříčí jsou asi 2-3 km. Pro cestu zpět je možno použít vlaku přes Davli. Odjezd z Poříčí v 17.31 hod., v Praze-Bráníku v 19.16 hod., v Praze hl. n. v 19.33 hod.

 

 

Hodnocení příspěvků

 

 Abychom měli zpětný ohlas, co se čtenářům v POUTNÍKU líbilo, žádáme Vás, abyste nám u každého čísla sdělovali, co  Vás v něm (docela subjektivně) nejvíce zaujalo (kromě RADIA DAMIAN!), a to vždy jen jeden příspěvek. Jde nám o hodnocení obsahu, ne autora (i když to pochopitelně nelze zcela oddělit). Stručná sdělení nám zašlete vždy do 10. dne běžného měsíce, a to buď 1) písemně na adresu redakce, nebo 2) telefonem na č. 02/22 72 88 94 (pondělí-středa odpoledne a večer, nedělě večer), anebo 3) SMS na mobil 608 062 301, nebo 4) e-mail: redakce.poutnik@centrum.cz. Výsledek - příspěvek s nejvyšším počtem hlasů čtenářů - vždy oznámíme.                                                                                  Redakce a redakční rada