Před křížem u sv. Damiána

 

Další ukázka ze souboru obrazů ze života a legend sv. Františka z Assisi, instalovaných v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích,  představuje jeho modlitbu  před křížem v kostelíku  sv. Damiána, při které k němu Ukřižovaný promluvil.

Na první straně obálky je detail obrazu a kříž se sv. Damiána, který byl později přenesen  do baziliky sv. Kláry v Assisi.

 

 

 

 

 

 

03 Před křížem u sv. Damiána

 

 

 

Vade meae Francisce reparare ruinas

Ut valeas superi/ filius esse Fabri.

Jdi, Františku, opravit trosky mého (domu),

aby sis zasloužil být synem nebeského Umělce.

 

 

Z kříže na obrazu vycházejí slova:VADE FRANCISCE REPARA DOMUM MEAM

                                               (Jdi, Františku, oprav můj dům)

 

 

„Když bylo Františkovo srdce už úplně přeměněno, šel jednoho dne kolem kostela sv. Damiána, který byl skoro rozpadlý a zcela opuštěn. Veden Duchem vstoupil, aby se pomodlil. Pokorně a plný oddanosti poklekl před Ukřižovaným. A tu se mu dostalo nezvyklých osvícení a cítil se docela jinak, než když do kostela vstoupil. Za tohoto stavu k němu promluvil – je to od věků neslýcháno – obraz Ukřižovaného, jehož rty se pohybovaly. Oslovil ho jménem a pravil: ,Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá´…“

            Tomáš z Celana, VITA SECUNDA S. FRANCISCI, 10 – FP 593

 

 

 

Text pod obrázek na 1. str. obálky: „FRANTIŠKU, COŽ NEVIDÍŠ,ŽE DUM MUJ KLESÁ NÍŽ?“