Bl. Baptista Varani OSC

Čech, Zdirad

31. května                                            + 1524

 

 

 

Život panen klarisek nebývá tak snadný a jednoduchý, jak by se mohlo na první nezasvěcený pohled zdát. Dobře je to vidět například na životě blahoslavené Baptisty z Varana (Kamila, dcera Julia Cesara z Varana, pána města Camerino a urozené paní Cecchiny rozené di Mastro Giacomo). Byla ještě děvčátko, když slyšela kázat blahoslaveného františkána otce Dominika z Leonesy, a od té doby se vedle obvyklých modliteb soustředila na páteční rozjímání o utrpení Páně a z lásky k ukřižovanému Ježíši toužila po zasvěceném životě v následování ideálů svaté Kláry (otec souhlasil jen nerad a založil pro dceru a její družky ve svém městě nový klášter), ale to ji neuchránilo před občasnými návaly beznaděje, vyprahlosti a pokušení. Trávila život uzavřena v tiché klauzuře, s novým jménem, ale neoddělilo ji to od světa a jeho bouří, zvláště když otec a tři strýcové byli zabiti v bojích, které vyprovokoval svým povstáním Cesare Borgia. Byla obdařena hlubokým vnitřním životem i talentem zaznamenávat písemně plody svého rozjímání i rady těm, kdo touží po dokonalosti, a přesto musela mnoho ze svého času a energie věnovat vnějším věcem, když byla opakovaně volena za abatyši svého kláštera i vyvolena papežem Juliem II. pro založení nového kláštera ve Fernu. Zemřela ve svém klášteře v Camerinu v šestašedesáti letech roku 1524.

Protože ani její život ani její dílo neupadly v zapomenutí, mohl roku 1843 papež Řehoř XVI. schválit její úctu a dal zapsat její jméno do seznamu blahoslavených a r. 1858 papež Lev XIII. mohl dát svolení k zahájení kanonizačního procesu.

Kresbu postavy blahoslavené Baptisty provázejí znaky rodného Camerina a papeže Řehoře XVI. a znakový štít papeže Lva XIII.

Zdirad Čech