Zprávy

Kněžské svěcení

z rukou primase českého kardinála Miloslava Vlka přijali dne 22. června v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bratři františkáni Augustin Jiří Zatloukal, Didak Robert Klučka a Filip Jan Rathouský. Primiční mši svatou tito novokněží sloužili společně 23. června v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze, br. Filip pak 29. června v Benátkách nad Jizerou v kostele sv. Máří Magdalény, br. Augustin 5. července v Prostějově v kostele Povýšení svatého Kříže, br. Didak 6. července v Těšeticích u Olomouce v kostele sv. Petra a Pavla.

 

 

 

 

Den františkánské rodiny v Liberci

se uskuteční v rámci evropského setkání sekulárních františkánů EUFRA u Budyšína

 

dne 22. srpna v Liberci – Ruprechticích před kostelem Panny Marie (U obrázku).  Mše sv. za smíření národů Evropy začne v 11 hod. Po ní bude následovat občerstvení, představení františkánské rodiny v České republice a zábavný program.

Přihlášky a podrobnější informace na adrese: Petr Alexa , Krčská 981, 140 00 Praha 4,

tel. 0607 683 702, e-mail: petr alexa@vscht.cz.

 

 

Dne 16. června byl svatořečen kapucín P. Pio z Pietrelciny.

 

 

 

Jeden ze tří trajektů spojujících státy New York a New Jersey byl pojmenován po našem bratru Mychalu Judgeovi OFM, kaplanu newyorských hasičů, který zemřel 11. září 2001.

 

 

Z obsahu Poutníka č. 5

čtenáře oslovily příspěvky v pořadí: Mariina víra, Rodina je svatá, Život modlitby, Svatodušní zamyšlení, Napomenutí pro sestry sv. Kláry, Třetí konstantinopolský koncil, Vzpomínky na Francii, Františkáni na Prusínách, Sv. Bernardin Sienský, Moje cesta za sv. Františkem, Zasvěcený život ve znamení bratrství.

V č. 4. nejvíce zaujal článek o bratru Eliášovi di Coppi pro konkrétní údaje z jeho života, které nenalezneme ve Františkánských pramenech.

Děkujeme za Vaši spolupráci při vytváření obsahové stránky Poutníka.

Redakční rada Poutníka