RADIO DAMIAN

Dotaz na RADIO DAMIAN: Je lepší hlava nad střechou, nebo střecha nad hlavou?

 

Odpověď: Jsme pro to druhé, zejména když něco padá – stačí déšť.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN: Proč se Ježíš podíval na horu a řekl Zacheovi, aby šel rychle dolů, a chtěl u něj zůstat v domě – když Zacheus vylezl na fíkovník, a ne na horu (Lk 19)?

 

Odpověď: Jak rovněž říká Písmo: „Zvedám své oči k horám“ (Žl 121/120,1), Ježíš uviděl, že se žene déšť a chtěl se schovat k Zacheovi pod střechu.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN: V jednom filmu bylo řečeno, že král Ladislav Pohrobek se narodil po smrti svých rodičů. Je to možné? Dá se tomu věřit?

 

Odpověď: Protože Ježíš řekl, že všechno je možné tomu, kdo věří (Mk 9,23), tak je možné i tohle, ba ještě víc: jistý Španěl jménem Rajmund řečený Nonnatus čili Nenarozený přišel na svět po smrti své matky; na krále to sice nedotáhl, ale na svatého ano a připomíná se 31. srpna.

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN: Čím se živil Jan Křtitel na poušti?

 

Odpověď: Křtěním – jako každý farář.