František dostává rány Kristovy

Ukázky ze souboru obrazů instalovaných v lunetách ambitu bývalého františkánského kláštera, dnes Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích, pokračují obrazem stigmatizace sv. Františka.

 

František dostává rány Kristovy

 

Confixus Christo Franciscus amore liquescens,

 

Mox miro recipit / Stigmata Sacra modo.

 

Ukřižován spolu s Kristem (Gal 2,19) František se rozplývá láskou

a potom zázračným způsobem dostává stigmata.

 

 

„Dva roky předtím, než odevzdal ducha nebi, zavedla ho božská Prozřetelnost … na místo zvané Alvernská hora. Když tam podle zvyku začal konat čtyřicetidenní půst ke cti sv. archanděla Michaela, byl naplněn hojněji než obvykle sladkostí nebeské kontemplace.  … Žárem serafské touhy byl unášen vzhůru k Bohu a něžnou soustrastí proměňoval se v toho, který z tak velké lásky se dal ukřižovat. Jednou zrána kolem svátku Povýšení sv. Kříže modlil se na úbočí hory. Spatřil serafa, který měl šest ohnivých zářících křídel a sestupoval z výšin nebe.  Když se rychlým letem snesl blízko Božímu muži, ukázala se mezi křídly podoba ukřižovaného člověka, který měl ruce i nohy rozpjaté ve tvaru kříže a ke kříži přibité. … Když vidění zmizelo, zanechávalo v jeho srdci podivuhodný žár, ale také na tělo vtisklo neméně zvláštní znamení. Ihned se na rukou a nohou začaly objevovat stopy hřebů. … Pravý bok byl také proboden jakoby kopím, byl potažen rudou jizvou…

Sv. Bonaventura, LEGENDA MAIOR, 13.

 

 

 

 

Text pod obrázek na 1. straně obálky:

ŽE ŽIVOTEM ON NESL KRISTUV KŘÍŽ V POKOŘE A LÁSCE, TEÄŽ UVIDÍŠ