Blahoslavený Baltazar z Chiavari OFM

Čech, Zdirad

17. října                                                                                                                     + 1492

 

 

 

Otec Baltazar ze šlechtického rodu Ravaschieri z biskupského města Chiavari v janovské provincii vstoupil v rodném městě do konventu observantů, vystudoval teologii a obdržel kněžské svěcení. Brzo se stal slavným kazatelem, bratři ho zvolili napřed kvardiánem konventu a pak provinciálem janovské provincie a zdálo se, že má před sebou velkou budoucnost. Jenže brzo se ukázalo, že má velkou budoucnost už za sebou. Těžce onemocněl dnou. Uchýlil se do kláštera v Binasku v milánské provincii a tady, dokud mohl, pomáhal bratřím při sloužení bohoslužeb a ve zpovědnici, představenému při jeho povinnostech. Přesto, že byl odkázán na pomoc druhých, sloužil jak mohl, a když ho, třiasedmdesátiletého, k sobě povolal Bůh, umíral v pověsti svatosti. Proto ho bratři uložili do mramorového náhrobku. úctu schválil v roce 1930 papež Pius XI.

Kresbu postavy blahoslaveného otce Baltazara provázejí znaky města Chiavari, štít rodového erbu a znak papeže Pia XI.

Zdirad Čech