Setkání se sv. Dominikem

Ukázky ze souboru obrazů instalovaných v lunetách ambitů bývalého františkánského kláštera, dnes Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích, pokračují událostí, jíž bylo setkání sv. Františka se sv. Dominikem.

 

Setkání se sv. Dominikem

 

Hi Tres in trino positum te munde maligno,

 

Salvant placando / tela trisulca Iovis.

 

Ti Tři zachrání tě, postaveného do trojího světa zlého

a zahladí trojhroté střely Jupiterovy.

 

 

Poznámka: Autor verše i malíř si pohrávají se symbolikou čísla 3: Nejsvětější Trojice – trojí pokušení tělo, svět, ďábel) – antický bůh Jupiter (genitiv: Jovis) s trojitou střelou blesku – tři řády (podle hábitu): františkánský, dominikánský, karmelitánský.

 

 

„Ona dvě zářící světla, blažený František a Dominik, byli v Římě na návštěvě u ostijského pána, který se později stal papežem. … A když odcházeli, prosil blažený Dominik blaženého Františka, aby mu dal svůj provaz, kterým je přepásán. Blažený František se z pokory zdráhal, tak jako Dominik prosil o něj z lásky. Konečně přece zvítězila blažená touha prosícího a blažený Dominik nosil od té doby provaz blaženého Františka. Vyprosil si jej násilím lásky a nosil pod svým šatem kolem beder. Naposled si podali obě ruce a jeden druhému se vroucně odporoučeli, … a když se loučili, řekl Dominik těm, kdo stáli kolem: ,Opravdu říkám vám, že tohoto svatého muže Františka by měli následovat všichni řeholníci, neboť tak je veliká jeho dokonalost a svatost.´“

ZRCADLO DOKONALOSTI, 43

 

Text na 1. straně pod obrázkem:

APOŠTOLSKÍ DOMINIK A SERAFICKÍ FRANTIŠEK UČILI NÁS ZÁKONU TVÉMU, PANE