Zprávy

Nové knihy

 

Setkání s Bonaventurou

 

Začátkem příštího roku vyjde ve vydavatelství JuMr Bratislava český překlad knihy Marianne Schlosser: Bonaventura begegnen, z níž jsme uveřejnili ukázky v č. 8  POUTNÍKA. Jde o velmi srozumitelné, stručné, psané poutavým jazykem a přitom na odborné úrovni seznámení s životem, dílem a myšlením největšího františkánského teologa, jaké jsme dosud postrádali, napsané docentkou mnichovské univerzity, která se specializuje na zpřístupnění teologie a spirituality středověku pro dnešek, zvláště pak právě Bonaventury. Kniha bude žádoucí pro všechny, kdo chtějí hlouběji proniknout do františkánského myšlení.

 

Předpokládaná cena 1 výtisku o asi 100 stranách je kolem 100.-Kč. Uvítali bychom hromadné (písemné) objednávky, které by umožnily stanovit reálný náklad a snížit cenu, na adresu: Radim Jáchym, Na Perštýně 15, 460 01 LIBEREC, e-mail: liberec@ofm.cz

 

 

 

 

Mezinárodní společenství Sekulárního františkánského řádu

 

Ve dnech 15. – 23. listopadu 2002 se v Říme uskuteční generální kapitula SFŘ. Na programu je volba nového generálního představeného (představené) a dalších členů mezinárodního výboru, schválení statut mezinárodního společenství a vytyčení hlavní linie činnosti a duchovního zaměření františkánské rodiny na příští období. Proto přinášíme opět informace o tomto mezinárodním společenství.

 

Jaké je současné rozšíření SFŘ aneb kde jsou národní společenství

 

Koncem 19. století bylo členů III. řádu sv. Františka na celém světě podle odhadu 3 miliony bratří a sester. Podle sčítání v roce 1996 tento počet činil 450.000 členů, což je také úctyhodné číslo. V současně době, tedy v roce 2002, má Sekulární františkánský řád 88 národních společenství, z nich je 57 kanonicky ustaveno, na ustavení se připravuje 31 národních společenství.

 

EVROPA - nejvíce národních společenství je v Evropě, 19 kanonicky ustavených: v Belgii, České republice, Dánsku, Francii, Holandsku, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, Maďarsku, Maltě, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Slovinsku, Slovensku, Španělsku a Velké Británii. 11 společenství se připravuje na ustanovení, tj.: Albánie, Bělorusko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina. Celkem tedy 30 národních společenství.

 

AMERIKA - co do počtu členů je zde nejvíce bratří a sester, a to celkem ve 22 společenství kanonicky ustavených: v Argentině, Bolívii, Brazílii, Dominikánské republice, Ekvádoru, Guatemale, Hondurasu, Chile, Kanadě, Kolumbii, Kostarice, Kubě, Mexiku, Nikaragui, Panamě, Paraguai, Peru, Portoriku, Salvádoru, Uruguai, USA a Venezuele. Na Haiti se společenství připravuje. Celkem tedy 23 národních společenství.

 

AFRIKA - na tomto kontinentě je 9 kanonicky ustavených společenství: v Čadu, Keni, Jihoafrické republice, na Mauriciu, Madagaskaru, ve Středoafrické republice, Tanzanii, Zambii a Zimbabwe. Potěšitelný je zájem dalších 13 národních společenství, které se na ustavení připravují, tj.: Angola, Benin, Burundi, Egypt, Kamerun, Kongo, Malavi, Mozambik, Nigerie, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Togo a Uganda. Celkem tedy 22 národních společenství.

 

ASIE - zde je kanonicky ustaveno 6 společenství: na Filipínách, v Indii, Jižní Koreji, Japonsku, Libanonu a Vietnamu. V dalších 6 se připravují, tj.: v Číně (Hongkongu), Indonésii, Malajsii, Srí Lance, Thajsku a na Tajvanu. Celkem tedy 12 národních společenství.

 

OCEÁNIE - tvoří jedno konstituované společenství, které zahrnuje: Austrálii, Malajsii (Sabah), Novou Guineu, Nový Zéland, Papuu a Singapur.

 

Mezinárodní bratrské společenství SFŘ má své jednotné řízení Mezinárodní radou a sekretariátem se sídlem v Římě. Každé národní společenství SFŘ volí svého zástupce do Mezinárodní rady. Na volební kapitule (vždy po 6 letech) zástupci jednotlivých národních společenství volí předsednictvo Mezinárodní rady, v jehož čele je generální ministr a  jeho zástupci pro jednotlivé geografické, respektive jazykové, oblasti. V současné době končí svou službu generální ministryně Emanuela de Nunzio. Zástupce generální představené za oblast střední Evropy je sestra Wilhemina Visser – Pelsma z Holandska, která několikrát navštívila SFŘ České republiky jak při příležitosti vizitace, tak i národní kapituly. Zástupcem SFŘ ČR v Mezinárodní radě je autor tohoto článku.

 

 František Reichel

 

 

 

 

V POUTNÍKU č. 9

nejvíce zaujaly články: Vtělení Slova a problém Boží neproměnnosti, Primice u Panny Marie Sněžné, Co máme dělat, bratři?, Moje cesta za sv. Františkem, Stigmata, Vypravování pro novice, Dědo, nejsme my nějací hloupí?, Ať žije Kristus Král.                                                                                            

 Děkujeme za spolupráci.