František osvobozuje duše z očistce

Ukázky ze souboru obrazů instalovaných v lunetách ambitu bývalého františkánského kláštera, dnes Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích, pokračují obrazem, na němž sv. František osvobozuje duše z očistce.

 

František osvobozuje duše z očistce

 

Ex purgante suos Franciscus liberat igne,

 

Non vis esse diu, / debitor esto suus.

 

František osvobozuje své z očišťujícího ohně,

 

nechceš-li (tam) být dlouho, staň se jeho dlužníkem.

 

 

„Při serafickém zjevení Kristus hovořil svatému Františku o jistých tajných a hlubokých věcech, které svatý František nechtě nikdy za svého života nikomu sdělit, ale po své smrti to vyjevil. Ta slova byla taková“ ,Víš – řekl Kristus – co jsem učinil? Daroval jsem ti stigmata, která jsou známkami mého umučení, abys byl mým praporečníkem. Jako já jsem v den své smrti sestoupil do předpeklí a vyvedl jsem odtamtud mocí těchto svatých ran všechny duše, tak uděluji tobě, abys každý rok v den své smrti směl jít do očistce a všechny duše svých tří řádů, totiž Menších bratří, Sester, Kajícníků, a také jiných lidí, kteří tě budou zbožně uctívat, které tam najdeš, aby odtamtud vyvedl mocí svých stigmat a uvedl je do rajské slávy. Tak se budeš se mnou srovnávat ve smrti, jako se srovnáváš v životě.´“

KVÍTKY, O svatých stigmatech sv. Františka, Třetí úvaha

 

 

Text na 1. straně obálky pod obrázkem:

 

V OČISTCI TI FRANTIŠEK SÁM RUKU PODÁ,

 

KDYŽ CTITELEM BYL´S JEHO Z MLADA