Zprávy

Dne 11. října zemřel ve věku 78 let života, v 59. roce řeholních slibů a 54. roce kněžství

 

 

P. Aleš Vojtěch Zlámal OFM.

Po rozloučení se s ním při eucharistické oběti v kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti a v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze byl uložen  na Olšanském hřbitově

 

 

do františkánské hrobky.

 

 

 

 

 

 

Tříkrálové setkání františkánské rodiny v Praze

Sejdeme se 5. ledna 2003 v kostele Panny Marie Sněžné, Praha l, Jungmannovo nám. 18.

 

 

Začátek setkání zahájíme ve 14 hod. bohoslužbou v kapli sv. Michala.

 

 

Po skončení bohoslužby bude následovat v refektáři kláštera další program.

 

 

Srdečně zveme všechny členy františkánské rodiny.

 

 

 

 

 

 

Oblastní tříkrálové setkání v Brně

bude dne 5. 1. 2003 zahájeno  ve 14 hodin bohoslužbou v kostele Nalezení sv. Kříže

 

 

u bratří kapucínů. Rovněž srdečně zveme všechny členy františkánské rodiny.

 

 

 

 

 

 

 

Ekumenické františkánské setkání

Na podnět a za spolupráce bratří Společenství usmíření se bratr generální ministr OFM rozhodl pokračovat v dialogu iniciovaném při příležitosti Jubilea s františkánskými bratřími a sestrami nekatolických vyznání. 7. prosince se uskuteční setkání, které začne v Římě při generální kurii OFM a bude pokračovat v Assisi, na La Verně, v Grecciu a Fonte Colombu. Dialog bude hledat odpovědi na tyto otázky: V jaké situaci a z jakých požadavků doby se zrodilo františkánské hnutí uvedené v pohyb Františkem? Z jakých potřeb uvnitř své církve se zrodili františkáni? Jak dnes společně odpovědět na tyto výzvy?

 

 

Jak je známo, existují anglikánští bratři a sestry klarisky organizovaní v provinciích a klášterech, františkánské sestry luteránky, františkáni presbyteriální a episkopální,. Existují také ekumenické františkánské fraternity.

 

 

 

 

 

 

Františkánské hlasy – svědectví osmi staletí

Tak se jmenuje kniha vydaná skupinou odborníků, vytvořenou v rámci MEFRY (konference provinciálů německy mluvících zemí). Kniha představuje 27 svědků sekulárního františkánství, jako jsou David von Augsburg, Angela da Foligno, Dietrich Kolde, Caritas Pirckheimer a Olivier Messiaen. Jde o první plod čtrnáctičlenné skupiny, tvořené františkány Německa, Rakouska a Švýcarska, dále kapucínem, františkánkou, klariskou a laikem, která se příležitostně schází ve františkánském konventu sv. Anny v Mnichově a má za cíl prohloubení františkánské spirituality, teologie a filozofie v německém jazykovém okruhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V POUTNÍKU č. 10

nejvíce hlasů dostal článek Poutník tentokrát sám o sobě. Zároveň však byly uvedeny: Otec Kolbe nás volá, Primární účel vtělení, Vesnička sv. Františka, Vypravování pro novice, Markéta z Cortony, Vzpomínka na bratra Bernarda Bartoně, Anděl Páně, články o bratrství.

Děkujeme za spolupráci.