Zprávy

Nově zvolené Předsednictvo mezinárodní rady SFŘ

 

Na generální kapitule SFŘ, která probíhala ve dnech 15.-23. listopadu 2002 v Římě, byli v úterý 19. listopadu 2002 zvoleni: generální ministryně Encarnación Del Pozo ze Španělska (33 hlasů z 59 v 1. kole), zástupce generální ministryně: Rosalvo Mota z Brazílie (31 hlasů z 59 ve 3. kole), členové Předsednictva mezinárodní rady: pro anglickou jazykovou oblast Doug Clorey z Kanady (33 hlasů z 59 ve 2. kole) a Lucy Almirañez z Filipín (43 hlasů ze 60 v 1. kole), pro španělskou jazykovou oblast M. Consuelo de Nuñez z Venezuely (38 hlasů ze 60 ve 2. kole), pro francouzskou jazykovou oblast Felix Mbete z Čadu (47 hlasů ze 60 v 1. kole), pro italskou jazykovou oblast: Benedetto Lino z Itálie (44 hlasů ze 60 v 1. kole), pro portugalskou jazykovou oblast: Carlos Coelho de Moura z Portugalska (50 hlasů ze 60 v 1. kole), pro německou jazykovou oblast (a východní Evropu) Wilhelmina Visser-Pelsma z Nizozemí (47 hlasů ze 60 v 1. kole) a za Františkánskou mládež: Xavi Ramos ze Španělska (36 hlasů ze 60 v 1. kole).

 

 

Sekulární františkáni k jubileu sv. Prokopa

 

V letošním roce si připomeneme 950. výročí úmrtí sv. Prokopa, který zemřel na Sázavě 25. března 1053. Oslava tohoto výročí sv. Prokopa proběhne 22. března v rámci III. etapy Cyrilometodějské pěší pouti Levý Hradec - Velehrad, kterou spolupořádá SFŘ.

 

III. etapa má trasu: Mnichovice - Ondřejov - Hradové Střímelice - Stříbrná Skalice - Pyskočely - Černé Budy - Sázava a měří 21 km. Odjezd vlakem z Prahy hl.n. 7.11 nebo z Vršovic 7.15 do Mnichovic (příjezd 7.51). Na Sázavě se plánuje prohlídka kostela a mše sv. ke cti sv.Prokopa ve 14.30 se zpěvy z východní liturgie. Po mši sv. se pokračuje částí příští etapy směrem na Zruč nad Sázavou do některé blízké zastávky vlaku do cca 18,00 hod.

 

 

Evropské setkání SFŘ - EUFRA 2003

 

Uskuteční se ve dnech 3.-17.8.2003 v Bad Felix u města Oradea v západním Rumunsku. Podrobnější informace a zasílání přihlášek do 31.3.2003 na adresu Petr Alexa , K Zeleným domkům 683/24, 148 00 Praha 4 - Kunratice, email: petr.alexa@vscht.cz.

 

 

Pouť do Poříčí nad Sázavou

 

se koná v sobotu 26. dubna 2003. Mše sv. za dr.Františka Noska bude obětována v 16 hodin 15 minut v kostele sv.Havla (u řeky), při němž je tento významný katolík a terciář pochován. Hlavním celebrantem bude otec biskup Jaroslav Škarvada.

 

S ohledem na letošní datum Velikonoc vzniká zajímavá podobnost s rokem smrti bratra Noska. Ten zemřel 17.dubna 1935. Letos připadne Zelený čtvrtek na 17.dubna. V Noskově životopise se uvádí,  že skonal přesně ve chvíli, kdy v Palestině začínal po půlnoci Zelený čtvrtek. Časová vazba smrti bratra Noska na Velikonoce stojí za zmínku, neboť byla jeho současníky pociťována velmi silně. Možná k tomu přispěla okolnost, že Nosek zemřel poměrně mladý, ve věku 49 let. Jeho přátelé - a to nejen terciáři - zůstali bez svého vůdce. Avšak několik dní nato si připomínali Kristovo vzkříšení. To jim dodalo sílu a odvahu, kterou potřebovali i později v dobách obou totalit - za německé okupace a za komunismu. Možná i proto putovali po mnoho let do Poříčí vždy v neděli po Velikonocích. Nebylo tomu však od počátku a v polovině osmdesátých let se datum poutí vrátilo k datu Noskovy smrti.

 

 Před 13 léty byla rozšířena o možnost putovat pěšky z Benešova (asi 13 km), kde je sraz asi ve 12 hod 40 min u severního východu z nádraží ČD.

 

 

           Spojení do Poříčí je vlakem (uvedené vlaky staví mj. i ve Vršovicích, Strašnicích a Hostivaři):

 

 

11.23               14.53               Praha hl.n.                   18.16               19.16               20.16

 

                        15.47                                                  17.22               18.22               19.22

 

                 ---------------        Čerčany  (přestup)    -----------------------------------------------

 

                        15.57

 

                        16.02               Poříčí n.S.

 

12.28                                      Benešov

 

 

Poznámky: - Z Čerčan do Poříčí jsou asi 2-3 km.

 

                  - Pro cestu zpět je možno použít vlaku přes Davli. Odjezd z Poříčí v 18.03 hod., v            Praze-Bráníce v 19.26 hod., v Praze hl.n. v 19.43 hod.