Svatá Klára nám říká

Klára z Assisi, sv.

»Když Nejvyšší Otec nebeský

uznal za vhodné

svým milosrdenstvím a svou milostí

 osvítit mé srdce,

 abych podle příkladu a učení

 našeho přeblaženého otce Františka

činila pokání,

 nedlouho po jeho obrácení

spolu s několika málo sestrami,

které mi Pán dal krátce po mém obrácení,

dobrovolně jsem mu slíbila poslušnost,

protože Pán nám udělil světlo své milosti

skrze podivuhodný život a učení jeho služebníka

 

 

(Závěť sv. Kláry, 24-26).