Zprávy

Setkání zástupců FrMolu

 

7.-9. února 2003, Staré Hutě u Uherského Hradiště

 

Pátek  V 1945 přijel do Starých Hutí plně naložený mikrobus, obsahující: Jiřího a Amátu z Plzně, Mirka a Martina z Prahy, Romualda, Františka, Vlastu a Ondřeje z Brna, s. Agátu ze Zlína a Daniela z Olomouce; později přibyla ještě Jana z Loštic a s. Hedvika z UH. Všechny nás mile přivítal v příjemně vytopeném baráku br. Joel z UH, jen nás trochu zarmoutil zprávou, že neteče voda, neboť zamrzla - tak jsme museli celý víkend chodit pro vodu k sousedům, na mytí jsme si na kamnech roztávali sníh.Po nešporách a večeři jsme se vzájemně představili, ubytovali, a ve 23 hod. byla mše a tichá adorace (měli jsme k dispozici vytápěnou kapli!)

 

Sobota  V 8 hod. jsme měli dle plánu ranní chvály a snídani, během níž jsem přivezl z UH Věrku z Olomouce. Od 920  nám o sobě a své cestě za Františkem a ke kněžství povídal br. Joel. Po hodině jsme museli udělat přestávku, aby s. Hedvika mohla přivést z UH Františkánské Prameny, Petra Alexu a třetí z Opavských sester - Kateřinu z Olomouce. Ostatní využili času k přípravě oběda (pod vedením s. Agáty), modlitbě a rozhovorům. Před polednem nám br. Joel uvedl a přečetl Napomenutí sv. Františka a ve 1215 byla mše, modlitba během dne a oběd.Ve 1440 jsme se většina vydali na dvouhodinovou společnou vycházku krásnou zimní krajinou a pak jsme plánovali setkání v Hájku. V 1800 jsem odvezl na vlak Petra, pak byly nešpory, večeře, a od 20 do 2330 jsme pokra­čovali v plánování. Od půlnoci byla adorace se zpěvy a spontánní modlitbou za FrMol a plánované akce.

 

Neděle  V 8 hod. ranní chvály, snídaně, balení, úklid, a v 930 odjezd do UH na mši. Pak jsme se přesunuli k františ­ká­nům, kde děvčata pod vedením Amáty uvařila (opět skvělý) oběd, na který jsme pozvali i místní komunitu bratří. Milé povídání u stolu jsme zakončili ve 1330 polední hodinkou a potom již nastal čas pro tklivé loučení …

 

Co se domluvilo:

 

Setkání v Hájku (19.-24. srpna)

 

Program – nejdůležitější body:

 

úterý Odpoledne: příjezd účastníků, ubytování.

 

Večer: táborák s večeří, rozdělení do skupinek (maximálně po 12 lidech), představování ve skupinách.

 

Středa a Čtvrtek Dopoledne: přednáška hosta (popř. mše bez kázání), diskuse ve skupinkách.

 

Odpoledne: odpočinek, pokračování v práci ve skupinkách, (mše), rozhovory, procházka, osobní modlitba, sport, …

 

Večer: koncert  (ve Čt divadlo), možnost společné adorace (jinak soukromě kdykoli během dne).

 

Pátek – Den pouště, Večer smíření  Po ranních chválách (resp. snídani) uvedení a rozeslání do ticha a samoty s Pánem. Oběd buď balíček, nebo normálně, ale v tichosti. Práce ve skupinkách (sdílení) bude až druhý den.

 

Večer: bohoslužba smíření (křížová cesta, adorace kříže, možnost svátosti smíření, …)

 

Sobota Dopoledne: mše (bez kázání), přednáška hosta (o modlitbě), diskuse ve skupinkách (reflexe Dne pouště)

 

Odpoledne: odpočinek, práce ve skupinkách (hodnocení celého setkání účastníky)*, rozhovory, procházka, osobní modlitba, sport, …

 

Večer: koncert, možnost společné adorace (jinak soukromě kdykoli během dne).

 

Neděle Dopoledne: mše, (hodnocení celého setkání účastníky)*

 

Odpoledne: rozloučení, rozjezd*

 

* Bylo domluveno, že se skončí tak, aby se případní účastníci či organizátoři z Opavy mohli dostat domů a podle toho se udělá hodnocení  v sobotu nebo v neděli. Zřejmě nejlepší spoj je vlak, který jede z Prahy v 15 hod. a v Opavě je ve 2030 (přestupuje se v Ostravě).

 

Dále se ohledně Hájku domluvilo následující:

 

Maximální počet: 50 účastníků + 20 organizátorů; účastníci se budou muset předem přihlásit, jinak riskují, že se alespoň některých částí programu nebudou moci zúčastnit.

 

Přípravný tým tvoří ti, co si vzali na starost některou klíčovou oblast:
- Jiří: celková organizace;
- Jana: vaření, nádobí, výdej jídla;
- Amáta: všechny vedoucí skupinek;
- Kateřina a Daniel: příprava liturgie,
dále Romuald, příp. další.

 

Téma setkání v Hájku bylo navrženo: modlitba (750. výročí smrti sv. Kláry), příp. další františkánské priority: minorita (chudoba, pokora), bratrství, …

 

Maxichýšky (Gruna u Mor. Třebové, 14.-20. 7.)

 

Kdo hodlá jet, nechť se co nejdříve přihlásí Jiřímu a uvede, zda je ochoten si vzít jeden den na starosti vaření (včetně vymyšlení jídla a seznamu potravin, které má Jiří nakoupit - některé věci je jistě lepší koupit hromadně; nejlépe, když se na tom domluví celé společenství; samozřejmě je potřeba nejprve vědět přibližný počet účastníků).

 

Příští setkání zástupců: Hájek, 6.-8. června                                                                                           

 

 Zapsal

 

br. Jiří OFM