Chrámová zastavení

(Krátká zamyšlení nad jednotlivými prvky chrámové architektury. Jako vzorový prostor pro meditace je zvolen mateřinec sester sv. Kříže ve švýcarském Ingenbohlu)

 

Kruchta

 

Při každém eucharistickém slavení

nás kněz na začátku velké děkovné modlitby vybízí: „Vzhůru srdce!“

A my více či méně uváženě odpovídáme: „Máme je u Pána.“

Kdo by však mohl větším právem dávat tuto odpověď

než ti a ty, kteří v klášterních kostelech

vzhledem k pokročilosti věku jsou účastni mše sv. na kruchtě?

Dlouhým řeholním životem ve věrné službě Bohu

se jejich srdce vskutku povzneslo vzhůru, blízko Pánu.

Jejich apoštolát přešel z aktivních forem do vyššího stupně,

který se vyznačuje utrpením a stálou modlitbou.

Jejich srdce však zůstává stále mladé v Bohu.