Svatá Klára nám říká

Klára z Assisi, sv.

Kdo by se neštítil nástrah nepřítele lidstva,

který skrze pýchu okamžiku a pomíjející slávu

se snaží vydávat za nic to, co je větší než nebe?

Vždyť je již jasné, že duše věřícího člověka,

nejdůstojnější z tvorů, je z milosti Boží větší než nebe,

protože nebesa s ostatními tvory nemohla pojmout Stvořitele,

 ale jen věřící duše je jeho příbytkem i trůnem,

a to jedině díky lásce, kterou nemají bezbožní,

jak o tom říká Pravda:

Kdo miluje mne, bude milován mým Otcem

i já ho budu milovat

a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.

 

 

(úryvky z Třetího listu sv. Kláry sv. Anežce České, 20-23)