Chrámová zastavení

(Krátká zamyšlení nad jednotlivými prvky chrámové architektury. Jako vzorový prostor pro meditace je zvolen mateřinec sester sv. Kříže ve švýcarském Ingenbohlu.)          

 

Oltář

 

Presbytář je tvořen třemi kruhy.

Je to obraz Do-Sebe-Uzavřeného,

Nekonečného, Věčného,

Trojjediného Boha.

Na prostředním kruhu stojí oltář.

Prostý a jednoduchý stůl.

Stůl ze dřeva, zateplující prostor.

Kusy dřeva se navzájem podpírají.

Nemusí je držet pohromadě

žádný studený železný hřebík.

Oltář ve své prostotě

v žádném případě nepoutá na sebe pozornost.

Je zde pouze proto, aby sloužil.

Ambon

 

Je pevný,

ukazuje vzhůru,

je vnitřně krásný i bez ozdob.

        Pane, dej, ať nasloucháme pozorně,

když k nám odtud něco promlouváš.

        Dej, ať jsme pozorní především

k vnitřnímu obsahu tvého poselství.

        A dej, ať pochopíme jeho jádro

a uvádíme je do života.