Svatý Jáchym od svaté Anny OFM, kněz, mučedník

Čech, Zdirad

22. srpna                                                                                                                               + 1679

Chlapec John Wall se s pomocí přátel dostal z rodného Lancashire přes Kanál do Douai (tenkrát v Nizozemsku, dnes ve Francii) do semináře, založeného pro výchovu katolických kněží pro Anglii. Tam si vedl velmi dobře, a tak mohl studium dokončit na univerzitě v Římě. Když mu bylo pětadvacet let, vrátil se jako vysvěcený kněz do vlasti. Všechno to pochopitelně bylo velmi tajné, a tak musel používat různá falešná jména: dával si říkat třebas John Marsh, Francis Johnson, Francis Webb nebo Francis Dormore. Po pár letech se vrátil do Douai, aby mohl vstoupit do františkánského řádu a po ročním noviciátu byl přijat jako otec Jáchym od svaté Anny, a brzy se stal, to už byl zase v Anglii, vikářem a novicmistrem. A pracoval na vinici Páně pilně dvacet let, když královská tajná policie vymyslela povstání proti králi, aby měla za co chytat katolíky. Byl zatčen a dostal se do vězení. Jenže to rozhodně tajné policii nezjednodušoval. O povstání nevěděl, natož aby do něj byl zapojen, a ať se tajní policisté i jejich udavači a donašeči snažili, jak chtěli, nejen že se jim nepodařilo vězně usvědčit, ale ten ke všemu ještě veřejně prohlásil nejen svou víru, ale také loajalitu králi (Karlu II.). Z toho byli jistě tajní policisté smutní, protože se zdálo, že ho budou muset pustit. Jenže byli bdělí a odhalili, že je knězem, a na to zákon pamatoval trestem smrti a bylo to. Zatím bylo to všechno velmi nepříjemné a velmi zdlouhavé, a konec byl ještě nepříjemnější, ale alespoň snad rychlý. Všechny kusy, které z těla  devětapadesátiletého otce Jáchyma nadělali katovi pacholci, předala královská policie jeho přátelům, hlava se dostala zpátky do Douai, a zničili ji až udatní francouzští revolucionáři. Památka otce Jáchyma nebyla zapomenuta, bývá počítán mezi čtyřicet anglických mučedníků z té doby, do seznamu blahoslavených dal jeho jméno v roce 1929 zapsat papež Pius XI. a mezi svaté ho zařadil papež Pavel VI. v roce 1970. Znaky obou papežů kresbu postavy svatého kněze Jáchyma provázejí.

 Zdirad Čech