Zprávy

Františkánské exercicie

 

Zahájení 7. září 2003 (v 18 hodin), zakončení 11. září 2003 po snídani. Místo: Poutní dům Stojanov, Velehrad, exercitátor: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, téma: Boží prozřetelnost. Přihlášky a podrobné informace: tel. 572571420, adresa: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad.

 

Pouť na Hrádek u Vlašimi

 

Uskuteční se v sobotu 20. září 2003. Program: 9:00 - sraz pěších poutníků na Dolním náměstí ve Vlašimi (trasa je lesem 6 km), 11:00 - setkání všech poutníků u studánky pod kostelem na Hrádku, 12:00 - mše svatá v poutním kostele, po ní bude na faře posezení a malé občerstvení. Odpoledne: společná modlitba u hrobu P. Aloise Moce OFM v Radešovicích.

Spojení: autobusem z Prahy ze stanice metra trasy C Roztyly - stanoviště č. 1 v 7:30, příjezd do Vlašimi v 8:34 - zastávka Městský úřad, zpět z Vlašimi: v 17:15 nebo v 17:20 (vlak v 17:21).

 

Oblastní setkání SFŘ v Olomouci

 

Místní bratrské společenství SFŘ Olomouc - rodiny srdečně zve všechny bratry a sestry v neděli 21. září 2003 na oblastní setkání SFŘ v klášteře bratří kapucínů na Kapucínském náměstí v Olomouci. Program: 14:00 mše svatá v klášterním kostele (celebruje o. Bonaventura Štivar), 15:00 přednáška s. Marty Lucie Cincialové: O řeholi sekulárních františkánů, 16:00 agapé. Těšíme se na setkání s vámi!

 

Národní volební kapitula Sekulárního františkánského řádu v České republice,

 

Vranov u Brna, 20.-21.6.2003

 

Volební kapitule předsedal br. Benedetto Lino OFS z Říma, delegát generální ministryně SFŘ. Za Konferenci generálních duchovních asistentů SFŘ byl přítomen P. Irudaya Samy OFMCap. Národním ministrem byl zvolen Petr Alexa ze společenství Praha - Krč, zástupcem národního ministra Anežka Fišerová ze společenství Brno - kapucíni, sekretářem Jiří Zajíc ze společenství Praha - Spořilov,  formátorem Marie Magdaléna Janáčková ze společenství Brandýs n. Orl., hospodářem Karel Hasal ze společenství Frýdek - Místek, členy národní rady byli dále zvoleni Václav Němec ze společenství Karviná, Vladimír Žák ze společenství Opava a Marie Schneiderová ze společenství Olomouc. Zástupcem do mezinárodní rady byla zvolena Anežka Fišerová a jejím náhradníkem Petr Alexa. Kandidáti do všech služeb byli zvoleni v 1. kole.

 

Generální kapitula františkánů

 

Na generální kapitule Menších bratří františkánů konané ve dnech 25.5.-21.6.2003 v Porciunkule v Assisi byl zvolen novým generálním ministrem na období 2003-2009 P. José R. Carballo OFM.

 

 

S radostí v srdci oznamujeme,

 

že u příležitosti 75., 70. a 50. jubilea řeholních slibů poděkujeme Bohu za dar povolání dne 2.8.2003 při slavnostní mši svaté, kterou bude celebrovat P. Maria Vianney Dohnal OFM v 10.30 hod. v kapli Školských sester sv. Františka v Praze 6 – Břevnově, Radimova 2. Svá jubilea slaví sestry: 75. jubileum slibů SM Jeronýma Petschanová,  70. jubileum  SM Mlada Bartáková a SM Remigie Strnadová, 60. jubileum SM Elia Kašparová.

Školské sestry sv. Františka

 

S láskou a vděčností

vzpomenou sekulární františkáni osmého výročí úmrtí nezapomenutelného duchovního otce P. Aloise Moce OFM při eucharistické oběti dne 17.8.2003 v 11.30 hod. v kostele Panny Marie Sněžné v Praze.

 

Pouť na Petřín na začátku školního roku

Křížová cesta a zastavení u Panny Marie z exilu se koná v neděli 7. září.