Zprávy

Františkánská pouť na  Svatý Hostýn

se v tomto roce uskuteční pod patronací bratří kapucínů.

Program:

Pátek 3.10. v 19.30 hod. tranzitus, po něm mše sv. v bazilice s nešporami. Po jejím skončení celonoční adorace v kapli poutního domu.

Sobota 4.10. v 8 hod. ranní chvály v sále poutního domu, po nich setkání s národní radou SFŘ a s br. Provinciálem Lukášem Šebákem OFMCap.

                      V 10.15 hod. slavnostní mše sv. v bazilice, hlavní celebranr P. Lukáš Šebák OFMCap.

                        Ve 13. hod. svátostné požehnání.

V rámci poutě se uskuteční také setkání františkánské mládeže, které bude pokračovat až do neděle 5.10.

Ubytování pro účastníky je možné v poutním domě na pokojích nebo v noclehárně.

 

 

Kongres bratří kapucínů o domu modlitby

V Praze na Hradčanech se uskutečnil v době od 28.4. do 3.5. kongres bratří majících zájem o život v domě modlitby. Zúčastnili se ho bratři ze Slovenska, Polska i České republiky. Po vyhodnocení odpovědí z dotazníků rozeslaných před setkáním sepsali účastníci společně pozdravný list určený generálnímu definitoriu, který byl na vědomí zaslán i všem vyšším představeným CECOC. Mezi konkrétními závěry patří požadavek, aby příští zasedání CECOC, které bude na podzim 2003 v Žilině, projednalo návrh na vytvoření meziprovinčního domu modlitby pro bratry z celého CECOC. Možným sídlem tohoto domu by mohl být dům připravený Krakovskou provincií ve městě Zagórz, který byl založen na podnět minulé provinční kapituly Krakovské provincie.

 

 

350 let kapucínského kostela v Praze

 

Kostel na nám. Republiky byl zasvěcen sv. Josefovi dne 25. května 1653. Tuto skutečnost si řeholní a farní rodina připomněla novénou a poutí v den jeho svátku dne 19. března.

 

 

Návštěva nuncia

Klášter františkánů u Panny Marie Sněžné navštíví dne 7. září v 18 hod. J. E. Ervin Ender. Zúčastní se večerní mše svaté a společně s bratry zde oslaví své narozeniny.