Svatá Klára nám říká

Klára z Assisi, sv.

„Prosím také tu, která bude ve službě sester, …

ať je prozíravá a uvážlivá ve vztahu ke svým sestrám

jako dobrá matka ke svým dcerám

a zvláště z almužen, které jim Pán dá,

ať se snaží o každou se postarat podle jejích potřeb.  

Ať je tak laskavá a ke všem otevřená,

aby jí klidně mohly vyjevit své potřeby 

a s důvěrou se k ní kdykoliv utéci,

když se jim to bude jevit jako prospěšné

jak pro ně, tak i pro ostatní sestry…“

 

 

(Závěť sv. Kláry 61-66)