Chrámová zastavení

(Krátká zamyšlení nad jednotlivými prvky chrámové architektury. Jako vzorový prostor pro meditace je zvolen mateřinec sester sv. Kříže ve švýcarském Ingenbohlu).

 

Křížová cesta

 

Jako široký pás z bronzu táhne se

podle zadní stěny kostela

křížová cesta od Rudolfa Blättlera.

Umělec si nekladl za hlavní cíl

představit historické utrpení našeho Pána.

Mnohem spíše je v tomto díle přítomna

cesta stvoření,

cesta lidí,

cesta Krista, jejímž prostřednictvím

se i naše křížová cesta mění v cestu života.

Narození,

odstrčenost,

opuštěnost,

setkání,

odtržení,

zostuzení,

vyvýšení

a nový začátek.

To všechno jsou obrazy

životních zastavení,

životních situací.

Narození – smrt – vzkříšení:

prvotní tvar životní cesty,

této křížové cesty,

naší cesty spásy.