Zprávy

Františkánské exercicie pro ženy a muže

Zahájení 19.10.2003 (možnost ubytování od 16 hod.), zakončení 25.10.2003 do 15 hod.

 

 

Místo: Exerciční dům kapucínů Praha,

 

 

exercitátor: P. Augustin Šváček OFMCap.,

 

 

téma: Jak následovat Krista a jeho služebníka Františka.

 

 

 Ubytování je poskytováno na pokojích od dvou do pěti lůžek se skupinovým sociálním zařízením. Je poskytována strava třikrát za den. Náklady spojené s pobytem a stravou jsou dotovány z rozpočtu Provincie kapucínů v ČR. Příspěvek účastníka kursu na osobu a den je od 320,- Kč do 400,- Kč, podle četnosti obsazených lůžek na pokoji. U studujících je možné poskytnout vyšší dotaci. Přijímají se pouze písemné přihlášky. Informace - kontakt: Exerciční dům kapucínů, Loretánské nám. 6a, 118 00 Praha 1, tel. 233358518; 233355372 mobil: 603503818, e-mail: exercicnidum@kapucini.cz

 

 

 

 

 

 

Františkánské prameny, 2. díl, Legendy o sv. Františkovi z let 1226-1235

 

 

Ve druhém dílu Františkánských pramenů máme možnost se seznámit s novými českými překlady Okružního listu bratra Eliáše o smrti sv. Františka, Posvátné úmluvy sv. Františka s paní chudobou, Prvního životopisu sv. Františka od Tomáše z Celana (který byl sepsán k jeho svatořečení), Chórové legendy od téhož autora (česky dosud nebyla publikována), Veršované legendy o sv. Františkovi od Jindřicha d’Avranches (česky dosud nebyla publikována), Oficia o sv. Františkovi od Juliána ze Špýru (česky dosud nebylo publikováno) a se Životem sv. Františka od Juliána ze Špýru (česky dosud nebyl publikován).

 

 

Kniha má 342 stran, doporučená cena 295 Kč. Vyšlo 27. června 2003, možno objednat u nakladatelství: Ottobre 12, Na Hrádku 2, 687 06 Velehrad, tel./fax 572 571 015, books@ottobre12.cz

 

 

 

 

Oslava svátku sv. Františka – Hřešíhlavy 10. – 12. 10.

Františkánská mládež v Plzni vás zve na téměř už tradiční oslavu svátku sv. Františka, která se bude konat od pátečního večera do nedělního odpoledne na vesnické faře situované v půvabné krajině údolí Berounky cca 20 km severně od Plzně. účastníky čekají různé činnosti i nečinnosti, které by mohly napomoci učinit stejnou vnitřní zkušenost, jakou prožíval sv. František. Vzhledem k omezené kapacitě domu je třeba se přihlásit do 6. 10. Amátě Wenzlové, která vám také sdělí další informace. Adresa: Komenského 178, 323 13 Plzeň, tel.: 377521123,

e-mail: amata@centrum.cz

 

 

 

 

Informace o autorech článků

Michael Higgins TOR, generální duchovní asistent SFŘ (viz Formace a SFŘ, POUTNÍK č. 10/3, str. 18-19), je členem 3. řádu řeholního v provincii Nejsv. Srdce Ježíšova v USA. Na poslední generální kapitule TOR, která se konala v červnu 2001, byl zvolen generálním vikářem řádu a jmenován generálním duchovním asistentem SFŘ. Již dříve více než 15 let působil jako duchovní asistent v Americe.

 

 

Samy Irudaya OFMCap., generální duchovní asistent SFŘ (viz Kázání na národní volební kapitule SFŘ, POUTNÍK č. 9, str. 14-15), se narodil v jižní Indii v r. 1948. Patří do tamilské kapucínské provincie v jižní Indii. Po vysvěcení na kněze studoval na papežské gregoriánské univerzitě v Římě. 13 let pracoval v oblasti formace. Byl také oblastním duchovním asistentem SFŘ. Generálním duchovním asistentem SFŘ na dobu šesti let byl jmenován 19. listopadu 2002.