RADIO DAMIAN

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Když přijde nečekaně na návštěvu P. Josef Koláček, je vhodné z úcty k hostu udělat přestávku v přednáškách?

 

Odpověď: Ano, a sice na kávu; jenom by nebylo vhodné samou láskou ho sníst.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Je bití dětí vhodná výchovná metoda?

 

Odpověď: Ježíš říká, že máme býti jako děti, ale ne, že děti máme bíti.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Je vhodné ostříhat si hlavu?

 

Odpověď: Co říká Písmo? Na samém začátku Hospodin postavil Adama do ráje, aby ho ostříhal (Gn 2,15), ovšem o stříhání hlavy se tam nemluví, Pavel si dal ostříhat vlasy, protože udělal slib (Sk 18,18), a bylo to tedy chvályhodné. Avšak když Dalila ostříhala vlasy Samsonovi, Hospodin od něho odstoupil (Sdc 16,19). Nejlépe je držet se toho, co říká kniha Přísloví: „Synu můj, ostříhej přikázání mých, a živ budeš“ (7,2).

 

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Neměly by se výrazy „klausura“ a „exklaustrace“ změnit, protože jsou příliš politické?

 

Odpověď: Nikoli, protože potom bychom museli vypustit z kalendáře i svatého Cyrila, Havla a Václava.