Svatá Klára nám říká

Klára z Assisi, sv.

Proto na kolenou

a skloněna tělem i duší,

odevzdávám všechny své sestry,

které [tu] jsou a které teprve přijdou,

svaté matce římské církvi,

nejvyššímu veleknězi

a zvláště panu kardinálovi,

který řádu menších bratří i nám

bude určen jako ochránce,

aby se … vždy starali,

aby maličké stádce,

kterému Pán a Otec

dal vzniknout ve své svaté církvi

slovem i příkladem

našeho přeblaženého otce,

svatého Františka, …

žádám je, aby vždy vedli toto malé stádce

ve stopách chudoby a pokory Božího Syna

a jeho slavné panenské Matky.

 

 

(Závěť sv. Kláry, 44-46)