Chrámová zastavení

(Krátká zamyšlení nad jednotlivými prvky chrámové architektury. Jako vzorový prostor pro meditace je zvolen mateřinec sester sv. Kříže ve švýcarském Ingenbohlu).

 

 

 

Chrámový strop

  Prostý průhled vzhůru,

  který v sobě tají velkou mnohotvárnost.

 

 

  Lehce se kostelní strop přimyká

  k obloukovitým křivkám zdí.

  Současně jakoby spojuje celý prostor dohromady,

  uzavírá jej skrytostí

  zateplujícího příkrovu.

 

 

  Lišta k liště se pojí

  a společně vytvářejí celek.

  Z oblin tíhne dřevo vzhůru

  ke světlu.

 

 

  Rozmanitost lišt a barev

  promlouvá k nám o tom,

  že my jako členové velkého společenství

  smíme a máme  být rozmanití.

 

 

Pane Ježíši, my tě prosíme:

-         Ty každému z nás necháváš jeho jedinečnost,

      kterou díky tobě smíme mít.

      dotvářej nás, abychom stále více

      byli podle tvé vůle

      a směřovali k jednotě,

      kterou lze nalézt jen v tobě.

-         Každý z nás zcela po svém

usiluje postoupit vzhůru – ke světlu.

Dej, ať jednou všichni s tebou

smíme patřit na věčné světlo. Amen.