Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné (2Kor 4,18)

RFJ

     Pod laskavou ochranou sv. Vincence z Pauly se 27.9.2003 konala u Panny Marie Sněžné mše svatá. Součástí bylo i předání interních diplomů prvním absolventům Institutu františkánských studií v Praze. Následovalo přátelské posezení v Klubu s předsedkyní IFS S.M.Ludmilou Pospíšilovou OSF a národním duchovním asistentem SFŘ Petrem Alexou. Vzpomínali jsme na místopředsedu P. Lukáše Šebáka OFMCap., který byl v nemocnici, a proto nemohl přijet. Věříme, že při předávání diplomů v Olomouci 18. října bude již v pořádku.

      Náš institut je oficiálně františkánským centrem formace, ale myslím, že většina jej takhle úředně nebere. Založen s velkou vírou, nadějí a láskou, nese s sebou tyto ctnosti dál a rozdává je svým studentům. Chtěla bych poděkovat všem současným (i bývalým) vyučujícím, kteří si na nás „maličké“ najdou (a našli) čas, sestřičkám v Bartolomějské, které poskytují nejen prostor. Všem spolustudujícím bratřím a sestrám, na jejichž tvářích vidím radost ze vzájemného setkání. Mne osobně každá přednáška obohacuje a otevírá nový obzor, jinak vnímám Písmo svaté, spisy svatého Františka a Kláry, „objevuji objevené“. Vždy je velkým posílením do dalších dní, utvrzení v nastoupené cestě za Pánem. Odjíždím domů s radostí v srdci – nejsi sama „bláznem“. Ani na zemi, ani v nebi. Chcete důkaz?

       Náš Otec František dobře věděl, proč pověřuje vzděláváním bratří právě svatého Antonína. On má totiž pod ochranou i nás – žáčky ifsáčky. Vím to. Šla jsem obhajovat písemný test k sestře Lucii a náhle naprosté prázdno v hlavě. V tom vteřinovém zoufalství jsem vyslala k svatému Antoníčkovi modlitbu: Pomáháš mi najít založené věci v neuvěřitelném termínu do 20 minut (mám zkušenost, nenajdu-li do této doby, hledaná věc tam NENÍ), zatoulané děti posíláš domů v pořádku a ve stejném časovém úseku. Tak tě prosím, jestli bys nemohl najít i ztracené vědomosti, kdyby to šlo, dřív než jindy, nemohu přece na sestru Lucii 20 minut beze slova zírat!!! Jako když cvaknete vypínačem, naučené se náhle vynořilo!

      Začínám třetí rok. A moc se těším. Nejen na spolupráci věrného bratra z Padovy. I na rozšíření znalostí, prohloubení duchovního života. Také na krásné člověčí setkávání s bratry a sestrami. A s malinkatou pýchou v srdci se těším na chvíli, kdy i já budu držet ten krásný diplom, který je v očích světa bezcenný. Ale pro mne je důkazem, že všechna práce a starosti s Institutem stojí za to. Takové zviditelnění neviditelného Božího požehnání nám všem.

RFJ pod mateřským dohledem milé sestry Ludmily