02.11.2023

Plnomocné odpustky u příležitosti 800. výročí "Vánoc v Grecciu"

Originál v angličtině

Konference Františkánské rodiny


Prot. N. 31/2023
Assisi, 4. října 2023
Slavnost serafínského Otce svatého Františka


Bratřím a sestrám františkánské rodiny


Plnomocné odpustky u příležitosti osmistého výročí „Vánoc v Grecciu", jak je prožil svatý František z Assisi


Drazí bratři a sestry,
ať vám Pán dá svůj mír!


   Píšeme vám z Assisi, kde jsme se shromáždili u příležitosti oslav našeho serafínského Otce, abychom se s vámi podělili o velký dar a výsadu, kterou nám chce Svatý otec udělit u příležitosti 800. výročí Vánoc v Grecciu. Svatý František zde chtěl připomenout narození Páně počínaje Betlémem, vedoucím k eucharistické slavnosti, kde se Ježíš Kristus zpřítomňuje v chlebě a víně.


   Během tohoto výročí, dne 17. dubna 2023, jsme se obrátili na Svatého Otce s touto peticí:

„K podpoře duchovní obnovy věřících a růstu života v milosti prosíme, aby věřící obdrželi plnomocné odpustky za obvyklých podmínek od 8. prosince 2023, na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie do 2. února 2024, na svátek Uvedení do chrámu našeho Pána Ježíše Krista, návštěvou kostelů provozovaných františkánskými rodinami po celém světě a zastavením se v modlitbě před tamními betlémy. Stejně jako ti, kteří jsou nemocní nebo se nemohou fyzicky účastnit, mohou mít stejný užitek z daru plnomocných odpustků obětováním svého utrpení Pánu nebo praktikovanou zbožností."


    Apoštolská kancelář žádost příznivě uvítala a udělila právo ji veřejně oznámit.


Proto ve všech kostelích, které nám byly svěřeny do pastorační péče,
bude možné pro všechny věřící
získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek,
od 8. prosince 2023 do 2. února 2024.


Žádáme vás, abyste sdíleli toto „privilegium“ na všech našich místech, která dobře odpovídají zvláštnímu vztahu, který byl navázán mezi svatým Františkem a církví, když požádal papeže o shovívavost pro ty, kteří navštívili Porciunkulu; a doufáme, že bude příležitostí ke společenství a duchovní obnově pro každého bratra a sestru v celé františkánské rodině.


Nechť Pán vede vaše kroky a dá vám svou milost!


Vaši generální ministři a prezident


Frances Duncan, OSF, prezident IFC-TOR

Tibor Kauser, OFS generální ministr
Massimo Fusarelli, OFM generální ministr

Roberto Genuin, OFMCap generální ministr
Carlos Alberto Trovarelli, OFMConv generální ministr

Amando Trujillo Cano, TOR generální ministr