12.04.2023

Velikonoční přání 2023

Otevřete mi brány spravedlnosti, ať jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi mě vyslyšel, Tobě děkuji, vždyť Tys mne zachránil! Kámen, staviteli zavržený, stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit! (Žalm 118,19-24)

Přejeme vám požehnané Velikonoce, naplněné milostí vzkříšeného Krista!

Tibor Kauser

generální ministr OFS