22.02.2023

Setkání františkánské rodiny na Velehradě v únoru 2023

Na Velehrad přijelo slavit kolem 40 terciářů, a dále provinciálové a bratři z prvních řádů a také sestry z kongregací.

Setkání zahájil národní ministr bratr Vendelín Hájek. Přijel též bratr Ján Damian, ministr slovenské národní rady, s manželkou Ludmilou a sestrou Margaretou. Přijeli nás pozdravit a pozvat na jejich celoslovenské setkání. Bratři a sestry z Františkánské rodiny přijeli zhruba z 30 míst z celé ČR. Na setkání se těšili z mnoha osobních důvodů: bratrské sdílení, duchovní povzbuzení, radostnou atmosféru. Na programu je každý den modlitba církve – ranní chvály, modlitba uprostřed dne, nešpory, adorace, chvály, svátosti smíření. V pondělí jsme vyslechli úvahy Hany Brigity a Lubomíra Mlčocha na téma Tajemství vtělení pohledem našeho života ve světě. V úterý Tajemství vtělení pohledem našeho společenství od bratra Marka Vilímka OFM. Ve středu Tajemství vtělení pohledem našeho života v Kristu ze slov bratra Kryštofa Skibinského OFMConv. Ve čtvrtek Tajemství vtělení pohledem našeho bratrství a sesterství slovy bratra Pacifika OFMCap.

V rámci setkání proběhla diskuze o službě duchovních asistentů, kteří byli svoláni národními asistenty. Především jsme jim děkovali za jejich obětavou službu Sekulárnímu řádu. Také jsme diskutovali o některých nápadech jak službu a vztahy duchovních asistentů ještě vylepšit.

V úterý večer po mši svaté v bazilice, kterou celebroval papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo, proběhlo setkání s ním v sále Stojanova. Nuncius nás povzbuzoval, abychom se nebáli klást závažné otázky, měli odvahu přemýšlet o nových tématech a byli trpěliví, když se nám hned nedostane odpovědi. Provinciál Jakub Sadílek s sebou přivezl ostatky svatého Františka.

Ve středu někteří účastníci naplánovali pouť malým autobusem na sv. Antonínek ke krátkému rozjímání u nového dřevěného sousoší svaté rodiny v rámci oslav 800letého výročí prvního živého betléma v Grecciu. Po návratu křížovou cestu v kapli na Stojanově.

Stručné výpisky z úvah budou zaslány do MBS. Videa z přednášek budou k dispozici na webu.

Luboš Kolafa OFS

gallery