22.12.2022

Vánoční přání generálního ministra

Prot. č. 3523

Řím, 20. prosince 2022


Drazí bratři a sestry,
ať vám Pán dá svůj mír!

Každý svátek, každá slavnost je jiná, žádná není stejná, a o letošních Vánocích to z mnoha důvodů platí ve velké míře. V našem životě je mnoho ran způsobených válkou, přírodními katastrofami nebo jinými životními tragédiemi. Ale když se chystáme slavit letošní Vánoce, máme i my za co děkovat, a to navzdory starostem, které nám život přináší.

Podívejte se na Ježíše, který se narodil v Betlémě, v těžkém historickém okamžiku, na chudém místě. Je pro nás dnes těžší žít, než bylo pro něj? Je to pro nás méně pohodlné? Je dnes více válek? Jsme chudší, než byl on? Měli bychom se stěhovat z jednoho místa na druhé více, než musel on? Trpíme větším pronásledováním, než musel on? Vyzývám vás, abyste si to všechno připomněli a pamatovali na ty, kteří mají i dnes stejně těžké životní podmínky. Nepřemýšlejme o Vánocích jako o útulném svátku, ale oslavujme v nich, že jsme Božími dětmi.

Objevme v druhých Ježíše, který si zaslouží naši úctu, žádá naši vstřícnou službu, očekává naši přítomnost a pozornost. Při službě druhým budeme mít také mnoho práce. Nezaměřujme se na to, že to bude těžké, ale na radost z toho, že se společně podílíme na něčem dobrém. Ať Vánoce prohloubí naše povolání a poslání a inspirují nás všechny k posílení naší obětavosti, pohnou nás k solidaritě.

Příští rok zahájíme sérii františkánských osmistých výročí a nejprve poděkujeme Bohu za řeholi svatého Františka a za slavení Vánoc v Grecciu, které mnohým otevřelo oči pro nekonečnou Boží lásku. Všechny vás vyzývám, abyste tyto oslavy prožívali nejen tím, že si připomenete některé významné okamžiky ze života svatého Františka, ale abyste se na tyto události dívali jako na velké možnosti obnovy naší víry, obnovy způsobu, jakým žijeme naše bohaté františkánské charisma. Prosím, najděte takový způsob oslav, který nejlépe odpovídá vašim bratrským společenstvím, životním okolnostem, v nichž žijete, abyste mohli vděčněji, plněji a obnoveněji žít své povolání a poslání.

V souladu s těmito oslavami, které začneme příští rok, bych vás všechny rád znovu pozval k účasti na rohožkové kapitule v roce 2024. Bude to pro Sekulární františkánský řád výsadní okamžik, kdy se můžeme setkat, radovat se, společně se modlit a nechat Boha, aby nás všechny obohatil o zkušenost, která se může přihodit jednou za život.

Na závěr bych se chtěl obrátit na všechny ty naše sestry a bratry, kteří trpí následky války, přírodních katastrof, finančních potíží, rodinných problémů, nemoci nebo jiných těžkostí. Cítím k vám všem zvláštní náklonnost a blízkost a chtěl bych vás všechny povzbudit, že navzdory každé těžkosti má Bůh vše pod kontrolou, zná nás a zná naše problémy. On je na naší straně, spolu s námi. Proto se rozhodl „vzít na sebe lidskou podobu" (Flp 2,71), aby vykoupil svět a ukázal Boží slávu navzdory všem těžkostem a utrpení.

Moji drazí bratři a sestry, všechny vás ve svém srdci zvláštním způsobem přivádím ke Kristu prostřednictvím svých modliteb a děkuji Bohu za každého z vás. Kéž nám všem Bůh dá mír do našich srdcí i ve světě.

Posílám vám, vašim rodinám, vašim bratrským společenstvím přání svatých a pokojných Vánoc a nového roku.

Váš ministr a váš bratr

Tibor Kauser
Generální ministr CIOFS