18.07.2022

Dopis generálního ministra k synodálnímu procesu

Prot. n. 3478

Řím, 6. června 2022

Národním radám a ministrům OFS

Národním radám a prezidentům YouFra

Drazí bratři a sestry,

Jak víte, papež František svolal církev Boží na synodu. Tato historická událost vyžaduje naši aktivní účast, a to jak jako jednotlivců, tak i jako bratrských společenství.

Existují dva způsoby naší účasti.

• Prvním způsobem je zapojit se jako sekulární františkánští bratři, sestry a bratrská společenství do synodálního procesu našich vlastních diecézí. Doufám, že jste všichni již našli svou správnou roli a nechali slyšet svůj hlas.

• Druhým způsobem je odpovědět na výzvu Kongregace pro instituce zasvěceného života a společnosti apoštolského života. My, jako celosvětový řád, máme příležitost a odpovědnost zapojit se do synodálního procesu také jako mezinárodní bratrské společenství. Proto tímto dopisem vyzývám každé Národní bratrské společenství, aby se zamyslelo nad následujícími jednoduchými otázkami.

  1. Jaké jsou podle vás hlavní výzvy a problémy, kterým musí katolická církev v tomto desetiletí čelit?
  2. Jak by podle vás měla katolická církev reagovat na tyto výzvy a problémy?
  3. Co mohu jako angažovaný, individuální sekulární františkán nabídnout katolické církvi, aby se stala autentičtějším a viditelnějším Tělem Kristovým?
  4. Jakým způsobem můžeme jako sekulární františkáni nejlépe přispět k životu katolické církve?
  5. Co my, sekulární františkáni, nejvíce potřebujeme od katolické církve?
  6. Jaké jsou největší výzvy, kterým my, OFS, musíme v tomto desetiletí čelit?

Můžete se rozhodnout odpovědět na kteroukoli nebo všechny otázky tak stručně nebo tak obsáhle, jak si přejete. Ujistěte se prosím, že vaše odpovědi jsou založeny na co nejširším spektru názorů bratří a sester, a zašlete je na generální sekretariát CIOFS (ciofs@ciofs.org) do 15. července 2022.

Vaše odpovědi budou shrnuty a zaslány přímo ke Svatému stolci. Vaše příspěvky budou velmi cenné. Zajistí, že náš hlas bude slyšen a že my jako řád budeme viditelnější v církvi a ve světě. S nadějí v budoucnost mírového světa a v obnovenou svatou katolickou církev vám všem přeji pokoj a dobro.

Váš ministr a bratr

Tibor Kauser

Generální ministr OFS

Odpovědi k synodálnímu procesu